Učitelství a sport

41 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a dalších 26 programů

30 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Poradenství v odborném vzdělávání
 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování
3 programy

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro střední školy (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 46 programů

50 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 5 programů

10 programů

Teologická fakulta

 • Pedagogika volného času
 • Učitelství náboženství a etiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy
 • Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 9 programů

13 programů

Fakulta sportovních studií

 • Animátor sportovních aktivit (dvouoborové)
 • Aplikovaná kineziologie
 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kinantropologie
 • Kinantropologie (EN)
 • Kondiční trenér
 • Management sportu
 • Regenerace a výživa ve sportu

a další 4 programy

12 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (EN)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
 • Dějepis se zaměřením na vzdělávání
 • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 43 programů

48 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 6 programů

10 programů

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

 • Sportovní a kondiční specialista
 • Sportovní a volnočasový pedagog
 • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
 • Wellness specialista
4 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
 • Kinantropologie
 • Kinantropologie (EN)
 • Management tělesné výchovy a sportu
 • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport

a další 4 programy

10 programů

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - německý jazyk
 • Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství náboženství, etiky a filozofie
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

a dalších 91 programů

93 programů

Fakulta filozofická

 • Anglický jazyk - specializace v pedagogice
 • Učitelství anglického jazyka
2 programy

Fakulta tělesné kultury

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Kinantropologie
 • Ochrana obyvatelstva
 • Rekreologie
 • Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Tělesná výchova a sport
 • Trenérství a management sportu
 • Trenérství a sport
9 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie se zaměřením na vzdělávání
 • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání
 • Historie se zaměřením na vzdělávání

a dalších 31 programů

37 programů