Fakulta tělesné výchovy a sportu vznikla v roce 1965. Navázala na činnost Institutu tělesné výchovy a sportu UK působícího od roku 1959.

Studijní programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu nabízí studium v oborech souvisejících s tělesnou výchovou, sportem a biomedicínskými disciplínami.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují jako středoškolští učitelé tělesné výchovy, trenéři a instruktoři, fyzioterapeuti, manažeři a odborníci v oblasti sportu v privátním i veřejném sektoru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Kritéria pro přijetí jsou uvedena u jednotlivých studijních oborů. V závislosti na zvoleném oboru se skládá talentová zkouška v kombinaci s testem obecných studijních předpokladů/aprobačního předmětu, písemná zkouška z matematiky a cizího jazyka, nebo test obecných studijních předpokladů a biologie s možnou zkouškou tvůrčích schopností. 

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium a pracovní stáže v zahraničí

Studenti FTVS UK mohou studovat v zahraničí pomocí několika programů. V rámci programu Erasmus+ je možné vyjet na studijní pobyt či pracovní stáž do téměř všech evropských zemí na 1-2 semestry. V rámci programu CEEPUS je nabízeno studium ve střední a východní Evropě na období 3-10 měsíců. S programem Aktion je možné získat stipendium na studium v Rakousku a prostřednictvím Norských fondů a fondů EHS lze studovat na univerzitě na Islandu, v Lichtenštejnsku či Norsku.

Ubytování a koleje

FTVS zajišťuje vlastní koleje na Praze 6, které jsou rozděleny do dvou budov (A a B) s celkovou kapacitou 260 míst. Více informací o ubytování naleznete na stránkách fakulty zde.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.