Kultura a umění

51 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Prague College

 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BA (Hons) Graphic Design
 • MA Fine Art
 • MA Future Design
5 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Animace a vizuální efekty
 • Fotografie a audiovize
 • Grafický a mediální design
 • Kreativní marketing
 • Kreativní psaní
 • Management v kreativním průmyslu
 • On-line marketing
7 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Design prostoru/interiéru
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Fotografie
 • Grafika
 • Intermediální ateliér
 • Kulturní antropologie a umění
 • Malba
 • Marketing a obchod uměleckých děl
 • Multimédia
 • Muzejnictví a galerijnictví
 • Psychologie umění
12 programů

Fakulta humanitních studií

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Liberal arts and Humanities
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Studium humanitní vzdělanosti
5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny výtvarných umění
 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Divadelní věda (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Filmová věda (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Mediální a kulturální studia

a dalších 10 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta textilní

 • Produktové inženýrství
 • Řízení jakosti
 • Textilní a oděvní návrhářství
3 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba
 • Multimedia a design
 • Multimédia a design
 • Multimedia and Design
 • Produkce
6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl *
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Hudební výchova pro pomáhající profese
 • Výtvarná výchova pro pomáhající profese
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Tvůrčí fotografie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Grafická tvorba – multimédia
 • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Jazyková a literární kultura
 • Řízení sboru
 • Sbormistrovství chrámové hudby
 • Textilní tvorba
7 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda
 • Divadelní věda (dvouoborové)
 • Filmová studia
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Filmová věda
 • Hudební věda
 • Hudební věda (dvouoborové)
 • Hudební věda (EN)
 • Studia nových médií
 • Studia nových médií (dvouoborové)
12 programů