Kultura a umění

Nalezli jsme 50 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Dějiny umění  Design prostoru/interiéru  Filozofie uměleckého projevu  Fotografie  Grafika  Intermediální ateliér  Kulturní antropologie a umění  Malba  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia  Muzejnictví a galerijnictví  Psychologie umění

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Creative Media Production  BA (Hons) Fine Art Experimental Media  BA (Hons) Graphic Design  MA Fine Art  MA Future Design

Prague College
TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Animace a vizuální efekty  Fotografie a audiovize  Grafický a mediální design  Kreativní marketing  Kreativní psaní  Management v kreativním průmyslu  On-line marketing

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Elektronická kultura a sémiotika  Liberal arts and Humanities  Sémiotika a filozofie komunikace  Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Studium humanitní vzdělanosti

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


University of New York in Prague

Praha 2

Obory: Ph.D. by Publication

University of New York in Prague

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Divadelní studia (dvouoborové)  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová studia (dvouoborové)  Filmová věda (dvouoborové)  Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia  Mediální a kulturální studia   a dalších 10 oborů

Filozofická fakulta

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a média (NEWTON Business)  Marketing a média (NEWTON Premium)

NEWTON College, a.s.

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Produktové inženýrství  Řízení jakosti  Textilní a oděvní návrhářství

Fakulta textilní

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Multimedia a design  Multimédia a design  Multimedia and Design  Produkce

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovů  Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů  Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky  Technologie konzervování a restaurování

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava

Obory: Audiovizuální tvorba  Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo  Tvůrčí fotografie

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Historie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Grafická tvorba – multimédia  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Hudební teorie a pedagogika  Jazyková a literární kultura  Řízení sboru  Sbormistrovství chrámové hudby  Textilní tvorba

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Dějiny výtvarného umění  Divadelní věda  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová studia  Filmová studia (dvouoborové)  Filmová věda  Hudební věda  Hudební věda (dvouoborové)  Hudební věda (EN)  Studia nových médií  Studia nových médií (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební výchova pro pomáhající profese  Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (dvouoborová)  Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 7

Obory: Architektonická tvorba  Grafika a kresba  Intermédia a nová média  Malířství  Restaurování výtvarných děl  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Sochařství  Teorie a dějiny současného umění  Volné umění

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Kulturní dějiny  Literární věda - teorie a dějiny národních literatur  Teorie a dějiny české literatury