Kultura a umění

Nalezli jsme 44 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Dějiny umění  Design prostoru/interiéru  Filozofie uměleckého projevu  Fotografie  Grafika  Intermediální ateliér  Kulturní antropologie a umění  Malba  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia  Muzejnictví a galerijnictví  Psychologie umění

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Creative Media Production  BA (Hons) Fine Art Experimental Media  BA (Hons) Graphic Design

Prague College
TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Animace a vizuální efekty  Fotografie a audiovize  Grafický a mediální design  Kreativní marketing  Kreativní psaní  Management v kreativním průmyslu  On-line marketing

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Divadelní studia (dvouoborové)  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová studia (dvouoborové)  Filmová věda (dvouoborové)  Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia  Muzikologie   a další 3 obory

Filozofická fakulta

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a média (NEWTON Business)  Marketing a média (NEWTON Premium)

NEWTON College, a.s.

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Textilní a oděvní návrhářství

Fakulta textilní

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Multimedia a design  Produkce

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovů  Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů  Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky  Technologie konzervování a restaurování

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Audiovizuální tvorba  Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo  Tvůrčí fotografie

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Grafická tvorba – multimédia  Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Jazyková a literární kultura  Řízení sboru  Sbormistrovství chrámové hudby  Textilní tvorba

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Divadelní věda  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová studia  Filmová studia (dvouoborové)  Hudební věda  Hudební věda (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Hudební výchova pro pomáhající profese  Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Cembalo  Fagot  Flétna  Grafika  Hoboj  Housle  Intermediální umění  Klarinet  Klavír  Kontrabas  Kresba  Lesní roh  Malba  Pozoun  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Trubka  Tvůrčí fotografie  Viola  Violoncello  Zpěv

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Dramatická výchova  Herectví alternativního a loutkového divadla  Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku  Produkce  Režie - dramaturgie alternativního a loutkového divadla  Režie - dramaturgie činoherního divadla   a další 3 obory