Kultura a umění

44 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Prague College

 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BA (Hons) Graphic Design
3 programy

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Animace a vizuální efekty
 • Fotografie a audiovize
 • Grafický a mediální design
 • Kreativní marketing
 • Kreativní psaní
 • Management v kreativním průmyslu
 • Mediální a komerční komunikace
 • On-line marketing
8 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Design prostoru/interiéru
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Fotografie
 • Grafika
 • Intermediální ateliér
 • Kulturní antropologie a umění
 • Malba
 • Marketing a obchod uměleckých děl
 • Multimédia
 • Muzejnictví a galerijnictví
 • Psychologie umění
12 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities
 • Studium humanitní vzdělanosti
2 programy

Filozofická fakulta

 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Muzikologie
 • Muzikologie (dvouoborové)
 • Teorie a dějiny výtvarných umění

a další 3 programy

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba
 • Multimedia a design
 • Produkce
4 programy

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudební výchova pro pomáhající profese
 • Výtvarná výchova pro pomáhající profese
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Tvůrčí fotografie
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Grafická tvorba – multimédia
 • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Jazyková a literární kultura
 • Řízení sboru
 • Sbormistrovství chrámové hudby
 • Textilní tvorba
6 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní věda
 • Filmová studia
 • Hudební věda
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění: Památková péče se zaměřením na technické památky
 • Dějiny výtvarné kultury se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
3 programy

Fakulta umění

 • Animovaná tvorba
 • Cembalo
 • Fagot
 • Flétna
 • Fotografie
 • Grafika
 • Hoboj
 • Housle
 • Klarinet
 • Klavír
 • Knižní design
 • Koncept-objekt-instalace
 • Kontrabas
 • Kresba
 • Lesní roh
 • Malba I
 • Malba II
 • Pozoun
 • Saxofon

a dalších 6 programů

25 programů

Pedagogická fakulta

 • Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání
2 programy