Kultura a umění

1 škola či fakulta

Zkušenosti z celého světa 🌍 zastřešené 4 fakultami (Business, Media & IT, Art & Design, Education) Prague City University

Fakulta restaurování

  • Díla z papíru a pergamenu
  • Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví
  • Malířská umělecká díla na textilní podložce

a dalších 6 programů

9 programů