Kultura a umění

49 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Design prostoru/interiéru
 • Filozofie uměleckého projevu

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Animace a vizuální efekty
 • Fotografie a audiovize
 • Grafický a mediální design

a dalších 5 programů

8 programů

Prague College

 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BA (Hons) Graphic Design

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních věd

 • Society, Communication and Media (EN)
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Sémiotika a filozofie komunikace
3 programy

Filozofická fakulta

 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura (dvouoborové)
 • Dějiny novější české literatury
 • Dějiny umění

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta textilní

 • Produktové inženýrství
 • Řízení jakosti
 • Textilní a oděvní návrhářství
3 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba
 • Multimedia a design

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Hudební výchova pro pomáhající profese
 • Výtvarná výchova pro pomáhající profese
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Grafická tvorba – multimédia
 • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda

a další 4 programy

7 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů