Kultura a umění

Nalezli jsme 19 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Animace a vizuální efekty  Fotografie a audiovize  Grafický a mediální design  Kreativní marketing  Kreativní psaní  Management v kreativním průmyslu  On-line marketing

TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Dějiny umění  Design prostoru/interiéru  Filozofie uměleckého projevu  Fotografie  Grafika  Intermediální ateliér  Kulturní antropologie a umění  Malba  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia  Muzejnictví a galerijnictví  Psychologie umění

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Creative Media Production  BA (Hons) Fine Art Experimental Media  BA (Hons) Graphic Design  MA Fine Art  MA Future Design

Prague College

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Elektronická kultura a sémiotika  Sémiotika a filozofie komunikace  Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Studium humanitní vzdělanosti  Studium humanitní vzdělanosti (EN)

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


University of New York in Prague

Praha 2

Obory: Ph.D. by Publication

University of New York in Prague

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a média (NEWTON Business)  Marketing a média (NEWTON Premium)

NEWTON College, a.s.

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovů  Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů  Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky  Technologie konzervování a restaurování

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Dějiny výtvarného umění  Divadelní věda  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová studia  Filmová studia (dvouoborové)  Filmová věda  Hudební věda  Hudební věda (dvouoborové)  Hudební věda (EN)  Studia nových médií  Studia nových médií (dvouoborové)

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 4

Obory: Architektonická tvorba  Grafika a kresba  Intermédia a nová média  Malířství  Restaurování výtvarných děl  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Sochařství  Teorie a dějiny současného umění  Volné umění

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Alternativní a loutková tvorba a její teorie  Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky  Dramatická výchova  Dramaturgie alternativního a loutkového divadla  Dramaturgie činoherního divadla   a dalších 14 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální studia  Cinema and Digital Media  Dokumentární tvorba  Fotografie  Kamera  Photography  Produkce  Restaurování fotografie  Režie  Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Bicí nástroje  Bicí nástroje - jazz  Cembalo  Dirigování  Fagot  Flétna  Harfa  Hoboj  Housle  Hudební produkce  Hudební režie  Hudební teorie  Choreografie  Choreografie a teorie choreografie   a dalších 24 oborů

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Průmyslový design  Průmyslový design (EN)

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Audiovizuální komunikace a tvorba  Scénická a mediální studia

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Hudební teorie a pedagogika (EN)  Výtvarná výchova  Výtvarná výchova (EN)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Architektonická tvorba  Architektura  Design  Grafika a vizuální komunikace  Teorie a dějiny moderního a současného umění  Výtvarná tvorba  Výtvarné umění