Kultura a umění

19 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Design prostoru/interiéru
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Fotografie
 • Grafika
 • Intermediální ateliér
 • Kulturní antropologie a umění
 • Malba
 • Marketing a obchod uměleckých děl
 • Multimédia
 • Muzejnictví a galerijnictví
 • Psychologie umění
12 programů

Prague College

 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media
 • BA (Hons) Graphic Design
 • MA Fine Art
 • MA Future Design
5 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Animace a vizuální efekty
 • Fotografie a audiovize
 • Grafický a mediální design
 • Kreativní marketing
 • Kreativní psaní
 • Management v kreativním průmyslu
 • Mediální a komerční komunikace
 • On-line marketing
8 programů

Fakulta sociálních věd

 • Society, Communication and Media (EN)
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Liberal arts and Humanities
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Studium humanitní vzdělanosti
5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda
 • Filmová studia
 • Filmová věda
 • Hudební věda
 • Musicology (EN)
 • Studia nových médií
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média
 • Malířství
 • Restaurování výtvarných děl
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl
 • Sochařství
 • Teorie a dějiny současného umění
 • Volné umění
9 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Divadelní fakulta

 • Alternativní a loutková tvorba a její teorie
 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Dramatická výchova
 • Dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • Dramaturgie činoherního divadla

a dalších 14 programů

19 programů

Filmová a televizní fakulta

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální studia
 • Dokumentární tvorba
 • Fotografie
 • Kamera
 • Produkce
 • Režie
 • Scénáristika a dramaturgie
 • Střihová skladba
 • Teorie filmové a multimediální tvorby
 • Zvuková tvorba
11 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Bicí nástroje
 • Bicí nástroje - jazz
 • Cembalo
 • Dirigování
 • Fagot
 • Flétna
 • Harfa
 • Hoboj
 • Housle
 • Hudební produkce
 • Hudební režie
 • Hudební teorie
 • Choreografie
 • Choreografie a teorie choreografie

a dalších 25 programů

39 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta architektury

 • Design
 • Design (EN)
 • Průmyslový design
 • Průmyslový design (EN)
4 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Audiovizuální komunikace a tvorba
 • Scénická a mediální studia
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika (EN)
 • Výtvarná výchova
 • Výtvarná výchova (EN)
4 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Architektura
 • Design
 • Grafika a vizuální komunikace
 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
 • Výtvarná tvorba
6 programů