Dějiny umění a teorie kultury

16 škol a fakult

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Studium humanitní vzdělanosti
4 programy

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Uměnovědná studia
 • Uměnovědná studia (dvouoborové)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny a filozofie umění
 • Dějiny umění
 • Dějiny umění (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Kulturní antropologie a umění

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění: Památková péče se zaměřením na technické památky
 • Dějiny umění: specializace Monumentika a publicita průmyslového dědictví

a další 3 programy

6 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Management v kultuře
 • Sdružená uměnovědná studia

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Kulturní dějiny
 • Ochrana hmotných památek (dvouoborové)
2 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filmová a televizní fakulta

 • Teorie filmové a multimediální tvorby
1 program