Dějiny umění a teorie kultury

16 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Studium humanitní vzdělanosti
4 programy

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu
 • Uměnovědná studia
 • Uměnovědná studia (dvouoborové)
3 programy

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Kulturní antropologie a umění
 • Muzejnictví a galerijnictví
 • Psychologie umění
5 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)
 • Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky
 • Kulturní dějiny
 • Teorie a dějiny české literatury
4 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění (dvouoborové)
 • Kulturní studia
 • Kulturní studia (dvouoborové)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Management v kultuře
 • Sdružená uměnovědná studia
 • Teorie a dějiny umění
4 programy

Fakulta filozofická

 • Kulturní dějiny
 • Ochrana hmotných památek (dvouoborové)
2 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.