Dějiny umění a teorie kultury

19 škol a fakult

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Studium humanitní vzdělanosti
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy
 • Euroculture
 • Studia kulturních průmyslů

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
2 programy

ART & DESIGN INSTITUT

 • Dějiny umění
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Kulturní antropologie a umění

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění a vizuální studia
 • Kulturní studia
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění (dvouoborové)
 • Dějiny umění se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Dějiny umění se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové, pro SŠ)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní a filmová studia
 • Management v kultuře

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta filozofická

 • Dějiny literární kultury
 • Kulturně historická studia
 • Kulturně historická studia slovanských zemí

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Teorie a dějiny moderního a současného umění
 • Teorie a dějiny výtvarných umění - Teorie a dějiny moderního a současného umění
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví
 • Logopedie
2 programy