Dějiny umění a teorie kultury

Nalezli jsme 16 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova | Praha 5 - Jinonice

Obory: Liberal arts and Humanities  Sémiotika a filozofie komunikace  Sémiotika a filozofie komunikace (FJ)  Studium humanitní vzdělanosti

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu  Uměnovědná studia  Uměnovědná studia (dvouoborové)

Filozofická fakulta

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Dějiny umění  Filozofie uměleckého projevu  Kulturní antropologie a umění  Muzejnictví a galerijnictví  Psychologie umění

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Historie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Dějiny výtvarného umění

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)  Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky  Kulturní dějiny  Teorie a dějiny české literatury

Filozofická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Dějiny umění  Dějiny umění (dvouoborové)  Kulturní studia  Kulturní studia (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Dějiny umění  Management v kultuře  Sdružená uměnovědná studia  Teorie a dějiny umění

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 6

Obory: Dějiny evropské kultury  Dějiny křesťanského umění

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Kulturní dějiny  Ochrana hmotných památek (dvouoborové)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Teorie a dějiny moderního a současného umění