Výtvarná umění

Nalezli jsme 21 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!
TIP

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Design prostoru/interiéru  Grafika  Intermediální ateliér  Malba  Marketing a obchod uměleckých děl  Multimédia

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Fine Art Experimental Media

Prague College

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Teorie a dějiny výtvarných umění

Filozofická fakulta

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Textilní a oděvní návrhářství

Fakulta textilní

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl *  Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví  Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Grafický a mediální design

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny výtvarného umění

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (dvouoborová)  Výtvarná výchova pro pomáhající profese

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 7

Obory: Architektonická tvorba  Grafika a kresba  Intermédia a nová média  Malířství  Restaurování výtvarných děl  Restaurování výtvarných uměleckých děl  Sochařství  Teorie a dějiny současného umění  Volné umění

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Grafika  Intermediální umění  Kresba  Malba  Sochařství - volná tvorba

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání

Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Scénografie alternativního a loutkového divadla

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Výtvarná výchova  Výtvarná výchova (EN)

Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice | Litomyšl

Obory: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury  Restaurování a konzervace děl písemné kultury  Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů   a další 3 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby)  Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)  Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy   a další 2 obory

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Praha 1

Obory: Architektura  Grafika a vizuální komunikace  Výtvarná tvorba  Výtvarné umění

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Výtvarná umění a umělecký provoz  Výtvarné umění - grafický design (grafický design 1)  Výtvarné umění - grafický design (grafický design 2)  Výtvarné umění - grafika (grafika)  Výtvarné umění - konceptuální tendence (environment)   a dalších 6 oborů

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň

Obory: Ilustrace a grafický design  Ilustrace a grafika  Sochařství