Nová média a multimédia

Nalezli jsme 22 škol

Den otevřených dveří na VŠE v Praze již 18.12.2018. Prozkoumat!
TIP

Vysoká škola kreativní komunikace

Praha 4 - Nusle

Obory: Animace a vizuální efekty  Fotografie a audiovize  Grafický a mediální design  Kreativní marketing  Management v kreativním průmyslu  On-line marketing

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Creative Media Production  BA (Hons) Fine Art Experimental Media  MA Future Design

Prague College

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Mediální a kulturální studia  Mediální studia  Mediální studia (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Marketing a média (NEWTON Business)  Marketing a média (NEWTON Premium)

NEWTON College, a.s.

Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Animovaná tvorba  Multimedia a design  Multimédia a design  Multimedia and Design

ART & DESIGN INSTITUT

Praha 3 – Vinohrady

Obory: Intermediální ateliér  Multimédia

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Studia nových médií  Studia nových médií (dvouoborové)

Akademie výtvarných umění v Praze

Praha 7

Obory: Intermédia a nová média

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Teorie interaktivních médií

Fakulta umění a architektury

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Vizuální komunikace - digitální média

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Audiovizuální komunikace a tvorba  Scénická a mediální studia

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Fotografie a intermediální tvorba  Vizuální komunikace

Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Výtvarné umění - konceptuální tendence (environment)  Výtvarné umění - konceptuální tendence (intermédia)  Výtvarné umění - video - multimedia - performance (fotografie)  Výtvarné umění - video - multimedia - performance (multimédia)   a další 3 obory

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Počítačová grafika a multimédia