Kultura a umění

40 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Animace a vizuální efekty
 • Fotografie a audiovize
 • Grafický a mediální design

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních věd

 • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)
 • Media and Area Studies (EN)
 • Mediální studia

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Euroculture (EN)
 • Filmová studia (dvouoborové)

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Marketingová strategie organizací
 • Reklama a PR
 • Sociální média
 • Zákazník 4.0
4 programy

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní věda
 • Filmová studia

a další 2 programy

5 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Arts Management
 • Design obuvi
 • Design oděvu

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
1 program

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura
 • Dějiny umění a vizuální studia
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - sbormistrovství (dvouoborové)
 • Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
2 programy

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí
 • Fagot

a dalších 26 programů

29 programů