Kultura a umění

39 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Animace a vizuální efekty
 • Fotografie a audiovize
 • Grafický a mediální design
3 programy

Fakulta sociálních věd

 • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)
 • Media and Area Studies (EN)
 • Society, Communication and Media (EN)
 • Strategická komunikace
4 programy

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Web development
1 program

Filozofická fakulta

 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Mediální studia

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní studia
 • Hudební věda

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fine Art
 • Fotografie a intermediální tvorba

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní věda
 • Filmová studia

a další 2 programy

5 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba – Kamera
 • Audiovizuální tvorba – Režie a scenáristika

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta chemické technologie

 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
1 program

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura
 • Dějiny umění a vizuální studia
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - sbormistrovství (dvouoborové)
 • Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
2 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
2 programy

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí DD
 • Fagot

a dalších 23 programů

26 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy