Kultura a umění

Nalezli jsme 35 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Dějiny výtvarných umění  Divadelní studia (dvouoborové)  Filmová studia (dvouoborové)  Mediální studia  Mediální studia (dvouoborové)  Muzikologie  Muzikologie (dvouoborové)

Filozofická fakulta

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Produktové inženýrství  Řízení jakosti

Fakulta textilní

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální tvorba  Multimedia a design  Produkce

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Audiovizuální tvorba  Tvůrčí fotografie

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova | Praha 1

Obory: Dějiny umění  Divadelní věda  Divadelní věda (dvouoborové)  Filmová studia  Filmová studia (dvouoborové)  Hudební věda  Hudební věda (dvouoborové)  Studia nových médií  Studia nových médií (dvouoborové)

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (dvouoborová)

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Cembalo  Fagot  Flétna  Grafika  Hoboj  Housle  Intermediální umění  Klarinet  Klavír  Kontrabas  Kresba  Lesní roh  Malba  Pozoun  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Trubka  Viola  Violoncello  Zpěv

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Divadelní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Dramatická výchova  Dramaturgie alternativního a loutkového divadla  Dramaturgie činoherního divadla  Herectví alternativního a loutkového divadla  Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku  Produkce   a dalších 5 oborů

Filmová a televizní fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Animovaná tvorba  Audiovizuální studia  Cinema and Digital Media  Dokumentární tvorba  Fotografie  Kamera  Produkce  Restaurování fotografie  Režie  Scénáristika a dramaturgie  Střihová skladba  Zvuková tvorba

Hudební a taneční fakulta

Akademie múzických umění v Praze | Praha 1

Obory: Bicí nástroje  Bicí nástroje - jazz  Cembalo  Dirigování  Fagot  Flétna  Harfa  Hoboj  Housle  Hudební produkce  Hudební režie  Hudební teorie  Choreografie  Klarinet  Klavír  Klavír - jazz  Kontrabas  Kontrabas - jazz   a dalších 17 oborů

Fakulta architektury

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Průmyslový design  Průmyslový design (EN)

Divadelní fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Audiovizuální tvorba a divadlo  Činoherní režie  Divadelní dramaturgie  Divadelní manažerství  Divadlo a výchova  Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika  Scénografie  Světelný design  Taneční a pohybové divadlo a výchova

Hudební fakulta

Janáčkova akademie múzických umění v Brně | Brno

Obory: Dirigování orchestru  Dirigování sboru  Historická interpretace  Hra na bicí nástroje  Hra na cembalo  Hra na fagot  Hra na flétnu  Hra na hoboj  Hra na housle  Hra na klarinet  Hra na klavír   a dalších 16 oborů