Kultura a umění

39 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Influencer marketing
 • Marketingová strategie organizací
 • Reklama a PR

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní studia
 • Hudební věda

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní věda
 • Filmová studia

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Euroculture (EN)
 • Filmová studia (dvouoborové)

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta chemické technologie

 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
1 program

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura
 • Dějiny umění a vizuální studia
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Arts Management
 • Design obuvi

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - sbormistrovství (dvouoborové)
 • Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
2 programy

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí
 • Fagot

a dalších 26 programů

29 programů