Kultura a umění

41 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta humanitních studií

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Liberal arts and Humanities
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)
 • Sémiotika a filozofie komunikace
 • Studium humanitní vzdělanosti
5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny výtvarných umění
 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Divadelní věda (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Filmová věda (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Mediální a kulturální studia

a dalších 10 programů

17 programů

Fakulta textilní

 • Produktové inženýrství
 • Řízení jakosti
 • Textilní a oděvní návrhářství
3 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba
 • Multimedia a design
 • Multimédia a design
 • Multimedia and Design
 • Produkce
6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl *
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudební výchova pro pomáhající profese
 • Výtvarná výchova pro pomáhající profese
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Tvůrčí fotografie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Grafická tvorba – multimédia
 • Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Jazyková a literární kultura
 • Řízení sboru
 • Sbormistrovství chrámové hudby
 • Textilní tvorba
7 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda
 • Divadelní věda (dvouoborové)
 • Filmová studia
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Filmová věda
 • Hudební věda
 • Hudební věda (dvouoborové)
 • Hudební věda (EN)
 • Studia nových médií
 • Studia nových médií (dvouoborové)
12 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média
 • Malířství
 • Restaurování výtvarných děl
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl
 • Sochařství
 • Teorie a dějiny současného umění
 • Volné umění
9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)
 • Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky
 • Kulturní dějiny
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
 • Teorie a dějiny české literatury
5 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Fagot
 • Flétna
 • Grafika
 • Hoboj
 • Housle
 • Intermediální umění
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Klarinet
 • Klavír
 • Kontrabas
 • Kresba
 • Lesní roh
 • Malba
 • Pozoun
 • Saxofon
 • Sochařství - volná tvorba
 • Trubka

a další 4 programy

22 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Divadelní fakulta

 • Alternativní a loutková tvorba a její teorie
 • Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky
 • Dramatická výchova
 • Dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • Dramaturgie činoherního divadla

a dalších 14 programů

19 programů