Kultura a umění

42 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta sociálních věd

 • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)
 • Media and Area Studies (EN)
 • Media and Communication studies (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy
 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta filozofická

 • Evropská kulturní studia
 • Moderní dějiny
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura
 • Anglická a americká literatura (dvouoborové)
 • Dějiny umění

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní studia
 • Hudební věda

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta textilní

 • Návrhářství
 • Produktové inženýrství
2 programy

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fine Art
 • Fotografie a intermediální tvorba

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba – Kamera
 • Audiovizuální tvorba – Režie a scenáristika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Hudební výchova pro pomáhající profese
 • Výtvarná výchova pro pomáhající profese
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
 • Tvůrčí fotografie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
 • Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 8 programů

11 programů