Kultura a umění

41 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta sociálních věd

 • Society, Communication and Media (EN)
1 program

Fakulta humanitních studií

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura (dvouoborové)
 • Dějiny a filozofie umění
 • Dějiny umění

a další 4 programy

7 programů

Fakulta textilní

 • Produktové inženýrství
 • Řízení jakosti
 • Textilní a oděvní návrhářství
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba – Kamera
 • Audiovizuální tvorba – Režie a scenáristika

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Hudební výchova pro pomáhající profese
 • Výtvarná výchova pro pomáhající profese
2 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Tvůrčí fotografie
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání
 • Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání (sdružené studium)
 • Hudební teorie a pedagogika

a dalších 8 programů

11 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
 • Český jazyk a literatura - Dějiny umění
 • Český jazyk a literatura - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta umění

 • Animovaná tvorba
 • Cembalo
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí DD

a dalších 25 programů

28 programů