Kultura a umění

44 škol a fakult

Fakulta sociálních věd

 • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)
 • Media and Area Studies (EN)
 • Media and Communication studies (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Semiotics and Philosophy of Communication (EN)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy
 • Divadelní studia (dvouoborové)
 • Euroculture

a dalších 20 programů

23 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura
 • Dějiny umění
 • Dějiny umění a vizuální studia

a další 3 programy

6 programů

Fakulta textilní

 • Návrhářství
 • Průmyslové inženýrství
2 programy

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny výtvarného umění
 • Divadelní věda

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta multimediálních komunikací

 • Arts Management
 • Design obuvi
 • Design oděvu

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta chemické technologie

 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta sociálních studií

 • Politics, Media, and Communication (EN)
1 program

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
 • Tvůrčí fotografie
3 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
3 programy