Kultura a umění

51 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média
 • Malířství
 • Restaurování výtvarných děl
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl
 • Sochařství
 • Teorie a dějiny současného umění
 • Volné umění
9 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění a památková péče (dvouoborové)
 • Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky
 • Kulturní dějiny
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
 • Teorie a dějiny české literatury
5 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Fagot
 • Flétna
 • Grafika
 • Hoboj
 • Housle
 • Intermediální umění
 • Interpretace a teorie interpretace
 • Klarinet
 • Klavír
 • Kontrabas
 • Kresba
 • Lesní roh
 • Malba
 • Pozoun
 • Saxofon
 • Sochařství - volná tvorba
 • Trubka

a další 4 programy

22 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání
3 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Divadelní fakulta

 • Alternativní a loutková tvorba a její teorie
 • Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky
 • Dramatická výchova
 • Dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • Dramaturgie činoherního divadla

a dalších 14 programů

19 programů

Filmová a televizní fakulta

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální studia
 • Dokumentární tvorba
 • Fotografie
 • Kamera
 • Produkce
 • Režie
 • Scénáristika a dramaturgie
 • Střihová skladba
 • Zvuková tvorba
10 programů

Hudební a taneční fakulta

 • Bicí nástroje
 • Bicí nástroje - jazz
 • Cembalo
 • Dirigování
 • Fagot
 • Flétna
 • Harfa
 • Hoboj
 • Housle
 • Hudební produkce
 • Hudební režie
 • Hudební teorie
 • Choreografie
 • Choreografie a teorie choreografie

a dalších 24 programů

38 programů

Fakulta architektury

 • Design
 • Design (EN)
 • Průmyslový design
 • Průmyslový design (EN)
4 programy

Divadelní fakulta

 • Audiovizuální tvorba a divadlo
 • Činoherní herectví
 • Činoherní režie
 • Divadelní dramaturgie
 • Divadelní manažerství
 • Divadlo a výchova
 • Dramatická umění
 • Dramatická výchova
 • Muzikálové herectví

a dalších 5 programů

14 programů

Hudební fakulta

 • Dirigování orchestru
 • Dirigování sboru
 • Duchovní hudba
 • Historická interpretace
 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na cembalo
 • Hra na fagot
 • Hra na flétnu
 • Hra na hoboj
 • Hra na housle
 • Hra na klarinet
 • Hra na klavír

a dalších 20 programů

32 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura (dvouoborové)
 • Dějiny novější české literatury
 • Dějiny umění
 • Dějiny umění (dvouoborové)
 • Kulturní studia
 • Kulturní studia (dvouoborové)
6 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Hudební věda
 • Literární komparatistika
 • Literatura a mezikulturní komunikace
 • Management v kultuře
 • Sdružená uměnovědná studia
 • Teorie a dějiny divadla
 • Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury

a další 4 programy

12 programů

Fakulta umění a architektury

 • Design prostředí
 • Vizuální komunikace
 • Vizuální komunikace - digitální média
3 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Audiovizuální komunikace a tvorba
 • Scénická a mediální studia
2 programy

Fakulta umění a designu

 • Design
 • Fine Art
 • Fotografie a intermediální tvorba
 • Grafický design
 • Kurátorská studia
 • Photography and Time-Based Media
 • Vizuální komunikace
 • Výtvarná umění
8 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika (EN)
 • Výtvarná výchova
 • Výtvarná výchova (EN)
4 programy

Fakulta filozofická

 • Historicko-literární studia
 • Kulturní dějiny
 • Ochrana hmotných památek (dvouoborové)
3 programy

Fakulta restaurování

 • Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
 • Restaurování a konzervace děl písemné kultury
 • Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

a další 3 programy

6 programů