O nás

Fakulta vojenského zdravotnictví sídlí v Hradci Králové. Připravuje vojenské lékaře, zubaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře pro Armádu ČR. Vzdělává studenty ve spolupráci s královehradeckou Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Přihlášky a přijímačky

Dny otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví:

9. prosince 2023 (sobota)
20. ledna 2024 (sobota)

Podmínkou přijetí ke studiu na FVZ UO v bakalářském a magisterských studijních programech je splnění podmínek stanovených pro služební poměr vojáka z povolání.

Přijímací zkouška pro studium v magisterských studijních programech je složena z oborového testu (biologie, somatologie,…), testového přezkoušení z anglického jazyka a praktického přezkoušení tělesné výkonnosti. Pro obě části jsou stanovena minima získaných bodů. Nesplnění kterékoliv části přijímací zkoušky je považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení.

Přijímací zkouška pro studium v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář je složena z testového přezkoušení z biologie, anglického jazyka a praktického přezkoušení tělesné výkonnosti. Pro všechny části jsou stanovena minima získaných bodů. Nesplnění kterékoliv části přijímací zkoušky je považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení.

Přezkoušení tělesné výkonnosti uchazečů v bakalářském a magisterských studijních programech se provádí ve dvou disciplínách: 12minutový běh a shyby.

Přezkoušení tělesné výkonnosti uchazečů v bakalářském a magisterských studijních programech se provádí ve dvou disciplínách: 12minutový běh a sed-leh za minutu.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Kontakt

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové