FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ – zaměřuje svoji činnost na přípravu vojenských lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly ČR.

Vysokoškolské vzdělání vojenských profesionálů realizuje ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Fakulta nabízí tříleté bakalářské studium ve studijním oboru

  • Zdravotnický záchranář

pětileté magisterské studium ve studijních oborech

  • Vojenské zubní lékařství
  • Vojenská farmacie

šestileté magisterské studium ve studijním oboru

  • Vojenské všeobecné lékařství

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijmací zkouška na bakalářské studium má charakter znalostních testů (biologie) a testů z jazyka a přezkoušení tělesné výkonnosti. 

Přihlášku je možné podat do 28.2.2018.

Dny otevřených dveří: 7. prosince 2017 a 13. ledna 2018

Přípravný kurz pro Vojenské všeobecné lékařství a Vojenské zubní lékařství:

 4. – 9. 6. 2018              Hradec Králové

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč