O nás

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO), jejímž sídlem je město Hradec Králové, se stala na základě zákona č. 214/2004 Sb., o zřízení Univerzity obrany, dne 1. září 2004 jednou ze tří fakult Univerzity obrany v Brně.

Kde nás najdeš

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí ke studiu na FVZ UO v bakalářském a magisterských studijních programech je splnění podmínek stanovených pro služební poměr vojáka z povolání.

Přijímací zkouška pro studium v magisterských studijních programech je složena z testového přezkoušení z anglického jazyka a praktického přezkoušení tělesné výkonnosti. Pro obě části jsou stanovena minima získaných bodů. Nesplnění kterékoliv části přijímací zkoušky je považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení.

Přijímací zkouška pro studium v bakalářském studijním oboru Zdravotnický záchranář je složena z testového přezkoušení z biologie, anglického jazyka a praktického přezkoušení tělesné výkonnosti. Pro všechny části jsou stanovena minima získaných bodů. Nesplnění kterékoliv části přijímací zkoušky je považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení.

Přezkoušení tělesné výkonnosti uchazečů v bakalářském a magisterských studijních programech se provádí ve dvou disciplínách: 12minutový běh a sed-leh za minutu.

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Kontakt

Fakulta vojenského zdravotnictví

Univerzita obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové