Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy v Praze. Dnes je nejstarší existující teologickou fakultou na světě. 

Studijní programy

Nabízí studium v teologických a kulturně historických oborech. Teologie je společně s filozofií a dalšími humanitními obory jednou z velmi důležitých disciplín, jejichž znalost umožňuje člověku rozumět sám sobě, společnosti, světu a Bohu.

Uplatnění

Absolventi nalézají uplatnění nejen v církvi a církevních institucích, ale i ve vzdělávání, kulturní sféře, neziskových a charitativních organizacích či v médiích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářských oborů má charakter písemného testu nebo ústního pohovoru v závislosti na oboru. Vždy se prověřuje uchazečův kulturně-společenský přehled a zájem o obor. 

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat téměř ve všech zemích Evropy v rozmezí 1-2 semestrů. Další možností jsou výměnné studijní pobyty na partnerských univerzitách v Evropě, Asii, Americe i Austrálii. Podrobnější informace o možnostech studia v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.