Technika a informatika

101 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika ve vzdělávání
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Programování a vývoj aplikací
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 5 programů

12 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Logistické technologie
 • Pozemní stavby
 • Strojírenství
 • Technologie dopravy a přepravy
5 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná elektrotechnika (EN)
 • Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika
 • Elektroenergetika
 • Elektroenergetika (EN)
 • Elektronika
 • Elektronika (EN)
 • Elektronika a aplikovaná informatika

a dalších 9 programů

17 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Budovy a prostředí
 • Building Structures
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Geodezie a kartografie
 • Integrální bezpečnost staveb
 • Inteligentní budovy
 • Inženýrství životního prostředí

a dalších 13 programů

21 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Jaderná fyzika

a dalších 21 programů

28 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • MSc Computing
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství

a dalších 5 programů

10 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Anorganické materiály
 • Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
 • Environmental Engineering
 • Environmentální inženýrství

a dalších 23 programů

29 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Informační média a služby
 • Informační systémy a technologie
 • Information Systems Management
 • Kognitivní informatika
 • Podniková informatika
 • Znalostní a webové technologie
8 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Dynamika konstrukcí a mechatronika
 • Informační systémy
 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Inteligentní komunikace člověk-stroj
 • Kybernetika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Kybernetika a řídící technika

a dalších 11 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Biomedicínský technik

a dalších 7 programů

14 programů