Technika a informatika

69 škol a fakult

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Fakulta elektrotechnická

  • Elektroenergetika
  • Elektronika
  • Elektrotechnika
3 programy

Fakulta stavební

  • Architektura a stavitelství
  • Fyzikální a materiálové inženýrství
  • Inženýrství životního prostředí

a dalších 7 programů

10 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

  • Diskrétní modely a algoritmy
  • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
  • Jaderná fyzika

a dalších 9 programů

12 programů

1. lékařská fakulta

  • Biomedicínská informatika
  • Biomedicínská informatika (EN)
  • Biomechanika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-technologická

  • Anorganická technologie
  • Anorganická technologie (EN)
  • Environmentální inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informatiky a statistiky

  • Aplikovaná informatika
  • Applied Informatics (EN)
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

  • Informatika a výpočetní technika
  • Kybernetika
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

  • Biomedicínská a klinická technika
  • Biomedicínská a klinická technika (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

  • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
  • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta textilní

  • Textilní technika a materiálové inženýrství
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomicko-správní

  • Aplikovaná informatika
  • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

  • Automatic Control and Informatics (EN)
  • Automatické řízení a informatika
  • Engineering informatics (EN)
  • Inženýrská informatika
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

  • Food Technology (EN)
  • Nástroje a procesy
  • Technologie makromolekulárních látek

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemické technologie

  • Anorganická technologie
  • Chemie a technologie anorganických materiálů
  • Léčiva a biomateriály

a další 3 programy

6 programů