Technika a informatika

66 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Stavební management a inženýring

a další 3 programy

10 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika
 • Elektroenergetika (EN)
 • Elektronika
 • Elektronika (EN)
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnika (EN)
6 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Jaderná fyzika
 • Jaderná fyzika (EN)
 • Matematická lingvistika
 • Matematická lingvistika (EN)
 • Počítačová grafika a analýza systému

a dalších 5 programů

12 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
8 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Chemické inženýrství
 • Chemické inženýrství (EN)

a dalších 8 programů

16 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Inženýrská informatika
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology
 • Nástroje a procesy
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Technologie potravin
 • Technology of Macromolecular Compounds
 • Tools and Processes
6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Léčiva a biomateriály
 • Materiálové inženýrství
 • Metalurgie
 • Organická technologie
6 programů