Technika a informatika

66 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské technologie a bioinformatika
 • Cybernetics, control and Measurements (EN)
 • Electronics and Communication Technologies (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
3 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Jaderná fyzika

a dalších 9 programů

12 programů

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Lékařská biofyzika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Environmentální inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínské inženýrství (EN)
3 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Automatické řízení a informatika
 • Informační technologie
 • Information Technologies (EN)
4 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology (EN)
 • Nástroje a procesy
 • Technologie makromolekulárních látek

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Geotechnika
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Hornické a podzemní stavitelství

a další 3 programy

6 programů