Technika a informatika

Nalezli jsme 65 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

Fakulta elektrotechnická

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Diskrétní modely a algoritmy  Diskrétní modely a algoritmy (EN)  Jaderná fyzika  Jaderná fyzika (EN)  Matematická lingvistika  Matematická lingvistika (EN)  Počítačová grafika a analýza systému   a dalších 5 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínská informatika (EN)  Lékařská biofyzika  Lékařská biofyzika (EN)  Zobrazovací metody v lékařství  Zobrazovací metody v lékařství (EN)

1. lékařská fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky a infrastruktura

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická technologie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informatika a výpočetní technika  Kybernetika

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická technika  Biomedicínská a klinická technika (EN)

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Economics and informatics  Ekonomická informatika

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Textilní technika a materiálové inženýrství

Fakulta textilní

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Inženýrská informatika

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Nástroje a procesy  Technologie makromolekulárních látek  Technologie potravin  Technology of Macromolecular Compounds  Tools and Processes

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická technologie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Léčiva a biomateriály  Materiálové inženýrství  Metalurgie  Organická technologie

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Informační management  Information Management  System Engineering  Systémové inženýrství