Technika a informatika

66 škol a fakult

Připravit Vás na život, který si umíte vysnít jen Vy. To umí MÚVS ČVUT.

Fakulta stavební

 • Acoustics (EN)
 • Akustika
 • Architecture and Sustainable Development (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical technologie and bioinformatics (EN)
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika
 • Cybernetics, control and Measurements (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informační a znalostní management
 • Information and Knowledge Management (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
 • Elektrotechnika a informační technologie
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational linguistics
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Matematická lingvistika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky / Economics of Energy and Electrical Engineering
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Biomedical Informatics (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika
 • Informatika a výpočetní vědy

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Biomedical Engineering (EN)
 • Biomedicínské inženýrství
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikovaná informatika
 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství
2 programy