Architektura

12 škol a fakult

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
2 programy

Fakulta stavební

 • Architecture and Sustainable Development (EN)
 • Architektura a stavitelství
 • Průmyslové dědictví
 • Stavební obnova památek
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Navrhování a provádění staveb
 • Správa a řízení provozu budov

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
1 program

Architectural Institute in Prague

 • Architecture
 • Architecture and urbanism
2 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
1 program

Fakulta architektury

 • Architektura - teorie a tvorba
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura a urbanismus

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
2 programy

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Výtvarná umění - Architektonická tvorba
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Architektura pozemních staveb
 • Pozemní stavby
3 programy

Fakulta architektury

 • Architecture (EN)
 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus - Architektura
 • Architektura a urbanismus - Urbanismus
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.