Technika a informatika

Nalezli jsme 10 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | testy

Obory: Informatika v ekonomice  Systémové inženýrství a informatika

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie pevné fáze  Aplikovaná informatika  Chemie  Chemie (dvouoborové)  Informační systémy  Informatika  Informatika (dvouoborové)  Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Fakulta stavební

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava Poruba

Obory: Architektura a stavitelství  Building structures  Dopravní inženýrství  Dopravní stavby  Geotechnika  Konstrukce staveb  Městské inženýrství  Městské inženýrství a stavitelství  Městské stavitelství a inženýrství   a dalších 6 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Automobilové elektronické systémy  Biomedicínské inženýrství  Biomedicínský technik  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika  Elektronika  Informační a komunikační bezpečnost  Informatika   a dalších 9 oborů

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích  Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)  Automatizace a počítačová technika v průmyslu  Biomechanické inženýrství  Chemická metalurgie   a dalších 15 oborů

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Aplikovaná mechanika  Automatické řízení a inženýrská informatika  Dopravní a manipulační technika  Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Dopravní technika a technologie   a dalších 16 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace technologických procesů  Environmentální inženýrství  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields  Minerální biotechnologie  Technologie a hospodaření s vodou  Technologie a hospodaření s vodou   a dalších 5 oborů

Univerzitní studijní programy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava

Obory: Mechatronika  Nanotechnologie  Technologie procesů v energetice  Výpočetní vědy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma