Technika a informatika

10 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Ekonomická fakulta

 • Informatika v ekonomice
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Aplikovaná informatika
 • Chemie
 • Informační systémy
 • Informatika
 • Softwarové systémy
6 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Building structures
 • Dopravní inženýrství
 • Dopravní stavby
 • Geotechnika
 • Konstrukce staveb
 • Městské inženýrství
 • Městské inženýrství a stavitelství
 • Městské stavitelství a inženýrství

a dalších 6 programů

15 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biomedicínský technik
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony
 • Elektroenergetika
 • Elektronika
 • Informační a komunikační bezpečnost
 • Informatika

a dalších 9 programů

18 programů

Fakultu materiálově-technologická

 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích (EN)
 • Automatizace a počítačová technika v průmyslu
 • Biomechanické inženýrství
 • Chemická metalurgie

a dalších 15 programů

20 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní stroje a manipulace s materiálem
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 16 programů

22 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Automatizace technologických procesů
 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Minerální biotechnologie
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 5 programů

11 programů

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
 • Výpočetní vědy
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.