Elektrotechnika a komunikace

Nalezli jsme 15 škol

Proč vás bude medicína na 1. LF UK bavit? Můžete simulovat!
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektronika a aplikovaná informatika   a dalších 8 oborů

Fakulta elektrotechnická

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dynamika konstrukcí a mechatronika

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Informační a komunikační technologie v lékařství

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Aplikovaná elektrotechnika  Audiovizuální technika a zpracování signálů  Bezdrátové komunikace  Ekonomika a řízení elektrotechniky  Ekonomika a řízení energetiky  Elektrické stroje, přístroje a pohony   a dalších 40 oborů

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Dopravní, letadlová a transportní technika  Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů  Průmysl 4.0

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Mechatronika  Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Automatické řízení a inženýrská informatika  Elektronické informační a řídicí systémy  Informatika a logistika  Mechatronics  Mechatronika

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Aplikovaná elektronika  Automobilové elektronické systémy  Elektrické stroje, přístroje a pohony  Elektroenergetika  Elektronika  Informační a komunikační bezpečnost  Komunikační technologie  Měřící a řídicí technika   a dalších 5 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Angličtina v elektrotechnice a informatice  Audio inženýrství  Audioengineering  Automation and Measurement  Automatizační a měřicí technika  Biomedical Electronics and Biocybernetics  Communications and Informatics   a dalších 27 oborů

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik elektrotechnických zařízení

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma