Elektrotechnika a komunikace

21 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích
 • Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Ekonomika energetiky a elektrotechniky / Economics of Energy and Electrical Engineering
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives
 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
 • Elektronika a informační technologie
 • Elektrotechnika a informační technologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Elektroenergetika

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta ekonomická

 • Management a digitální technologie (EN)
1 program

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Materiály a technologie pro energetiku
 • Nanotechnologie
 • Nanotechnologie (EN)
4 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Technika, technologie a řízení letecké dopravy
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální elektronika - specializace Fotonika
 • Fyzikální elektronika - specializace Laserová fyzika a technika
 • Fyzikální elektronika - specializace Počítačová fyzika
3 programy

Fakulta informačních technologií

 • Počítačové inženýrství
 • Počítačové sítě a Internet
 • Počítačové systémy a virtualizace

a další 2 programy

5 programů

Fakulta sociálních studií

 • Politics, Media, and Communication (EN)
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Technická fakulta

 • Energetika
 • Procesní a informační inženýrství v agrárním sektoru
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové)
1 program

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Mechatronics (EN)
 • Mechatronika
 • Technical Cybernetics
 • Technická kybernetika
4 programy