Technika a informatika

85 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Stavební management a inženýring

a další 3 programy

10 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Logistické technologie
 • Pozemní stavby
 • Technologie dopravy a přepravy
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektroenergetika
 • Elektroenergetika (EN)
 • Elektronika
 • Elektronika (EN)
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnika (EN)
7 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Jaderná fyzika
 • Jaderná fyzika (EN)
 • Matematická lingvistika
 • Matematická lingvistika (EN)

a dalších 7 programů

14 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
8 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství

a dalších 5 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Chemické inženýrství
 • Chemické inženýrství (EN)

a dalších 8 programů

16 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Podniková informatika
3 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Softwarové inženýrství
4 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský technik
 • Civilní nouzové plánování
 • Plánování a řízení krizových situací
6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
 • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
5 programů

Unicorn College

 • Informační technologie
 • Management ICT projektů
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika - teplárenství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Příprava a řízení výroby
 • Řízení výroby
 • Strojírenská technologie
6 programů