Technika a informatika

85 škol a fakult

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektroenergetika
 • Elektronika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedicínské technologie a bioinformatika
 • Cybernetics, control and Measurements (EN)
 • Electronics and Communication Technologies (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta stavební

 • Acoustics (EN)
 • Akustika
 • Architecture and Sustainable Development (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational linguistics
 • Částicová a jaderná fyzika
 • Matematická lingvistika

a dalších 9 programů

12 programů

Unicorn University

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Softwarové inženýrství a big data
 • Softwarový vývoj
3 programy

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

1. lékařská fakulta

 • Biomedical Informatics (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Ekonomika a management podniků s procesními výrobami
 • Environmentální inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské asistivní technologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Podniková informatika
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
 • Provoz a řízení letecké dopravy - specializace Letecké bezpilotní systémy (drony)
 • Provoz a řízení letecké dopravy pro absolventy VOŠ
4 programy

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Technologie
1 program

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
1 program