Stavební inženýrství

19 škol a fakult

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta stavební

 • Acoustics (EN)
 • Akustika
 • Architecture and Sustainable Development (EN)

a dalších 28 programů

31 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Navrhování a provádění budov
 • Správa a řízení provozu budov

a další 3 programy

6 programů

Agronomická fakulta

 • Zemědělské stavby a technologická zařízení
1 program

Fakulta aplikované informatiky

 • Integrované systémy v budovách
 • Integrované systémy v budovách (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Teorie a stavba strojů
2 programy

Technická fakulta

 • Inženýrství údržby
 • Technologická zařízení staveb
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Applied Sciences in Engineering
 • Environmental Engineering
 • Environmentální inženýrství
4 programy

Fakulta stavební

 • Building Constructions
 • Civil Engineering Management
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů