Stavební inženýrství

18 škol a fakult

6x nejlépe hodnocená VŠ v ČR. Individuální přístup, praxe. Studujte na NEWTON University.

Fakulta stavební

 • Acoustics (EN)
 • Advanced Masters in structural analysis of monuments and historical constructions (EN)
 • Akustika

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Geotechnika a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Navrhování a provádění budov
 • Správa a řízení provozu budov

a další 3 programy

6 programů

Agronomická fakulta

 • Zemědělské stavby a technologická zařízení
1 program

Technická fakulta

 • Inženýrství údržby
 • Technologická zařízení staveb
2 programy

Kloknerův ústav

 • Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví
 • Nauka o nekovových materiálech
 • Teorie konstrukcí
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Applied Sciences in Engineering
 • Environmental Engineering
 • Environmentální inženýrství
4 programy

Fakulta stavební

 • Building Constructions
 • Civil Engineering Management
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů