Biomedicínské technologie

26 škol a fakult

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Asistivní technologie
 • Biomedical and Clinical Engineering (EN)
 • Biomedical Engineering (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské asistivní technologie
 • Biomedicínské inženýrství
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Biomedical Informatics (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

2. lékařská fakulta

 • Biomedical Informatics (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Léčiva a biomateriály
4 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie potravin - Biochemická technologie
 • Chemie pro medicínské aplikace
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioinženýrství
 • Biomedicínská technika a bioinformatika
 • Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
 • Biomedicínské technologie a bioinformatika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmental Chemistry and Technology (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Informační a automatizační technika
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Lékařská fakulta

 • Imaging Methods (EN)
 • Zobrazovací metody
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Biotechnologie a genové inženýrství
2 programy