Strojní inženýrství

Nalezli jsme 17 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Netkané a nanovlákenné materiály  Oděvní a textilní technologie  Textilní inženýrství  Textilní technika a materiálové inženýrství  Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Fakulta textilní
TIP

Fakulta strojního inženýrství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Energetika - teplárenství  Materiálové vědy a analýza materiálů  Materiály  Materiály a technologie v dopravě  Příprava a řízení výroby  Řízení výroby  Strojírenská technologie

TIP

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dopravní a manipulační technika  Inženýrství speciálních technologií a materiálů  Konstrukce zdravotnické techniky  Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Průmyslové inženýrství a management   a dalších 5 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Dynamika konstrukcí a mechatronika  Výpočty a design

Fakulta aplikovaných věd

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Agricultural Engineering  Engineering of Agricultural Technological Systems  Inženýrství údržby  Jakost a spolehlivost strojů a zařízení  Marketing strojů a technických systémů  Technika a technologie zpracování odpadů   a dalších 5 oborů

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Advanced Powertrains  Aplikovaná mechanika  Biomechanika  Biomechanika a lékařské přístroje  Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation  Design of Vehicles/Architecture des Véhicules  Dopravní stroje a zařízení   a dalších 28 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Pokročilé materiály  Pokročilé materiály (EN)  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)

Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Aplikovaná mechanika  Inovační inženýrství  Konstrukce strojů a zařízení  Materiálové inženýrství  Strojírenská technologie  Strojírenská technologie a materiály  Strojní inženýrství  Výrobní systémy a procesy

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Aplikovaná mechanika  Dopravní a manipulační technika  Dopravní stroje a manipulace s materiálem  Dopravní technika a technologie  Energetické stroje a zařízení  Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení  Hydraulika a pneumatika   a dalších 10 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Automobilní a dopravní inženýrství  Energetické inženýrství  Energetika, procesy a životní prostředí  Fluidní inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Industrial Engineering  Inženýrská mechanika   a dalších 23 oborů