Strojní inženýrství

17 škol a fakult

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
4 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Automobilní a dopravní inženýrství
 • Biomechanika
 • Energetické inženýrství

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a další 2 programy

5 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Dynamika konstrukcí a mechatronika
 • Výpočty a design konstrukcí
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Technické znalectví a oceňování
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
 • Zemědělská technika
3 programy

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Dopravní a transportní technika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automobilové inženýrství
 • Innovation and Industrial Engineering

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Materiálové inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Řízení rizik technických systémů
2 programy

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronické systémy
 • Mechatronické systémy (EN)
 • Technologie procesů v energetice
3 programy