Strojní inženýrství

17 škol a fakult

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Fakulta strojní

  • Konstruování strojů a technických zařízení
  • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
  • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta strojní

  • Aditivní technologie
  • Aplikovaná mechanika
  • Aplikované vědy a technologie

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta strojního inženýrství

  • Aerospace Technology (EN)
  • Aplikovaná informatika a řízení
  • Aplikovaná matematika

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta aplikovaných věd

  • Aplikovaná mechanika
  • Dynamika konstrukcí a mechatronika
  • Výpočty a design konstrukcí
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

  • Provoz techniky
  • Technické znalectví a oceňování
2 programy

Technická fakulta

  • Agricultural Engineering (EN)
  • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
  • Inženýrství údržby

a dalších 8 programů

11 programů

Ústav soudního inženýrství

  • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
1 program

Fakulta strojní

  • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
  • Automatizační a přístrojová technika
  • Dopravní a transportní technika

a dalších 13 programů

16 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

  • Aplikovaná mechanika
  • Applied Mechanics
  • Automobilové inženýrství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojního inženýrství

  • Energetika
  • Inženýrská mechanika a automatizace
  • Konstrukce strojů a zařízení

a dalších 6 programů

9 programů