Technika a informatika

36 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Budovy a prostředí
 • Building and structural engineering
 • Building Engineering
 • Building Structures
 • Economics and Management in Civil Engineering
 • Ekonomika a řízení ve stavebnictví

a dalších 26 programů

33 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Jaderná fyzika
 • Jaderná fyzika (EN)
 • Matematická lingvistika

a dalších 19 programů

26 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • MSc Computing
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
6 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Informační média a služby
 • Informační systémy a technologie
 • Information Systems Management
 • Kognitivní informatika
 • Podniková informatika
 • Znalostní a webové technologie
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • ICT Project Management
 • Informační technologie
 • Information Technologies
 • Management ICT projektů
 • Softwarové inženýrství a big data
6 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
5 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická technologie
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 10 programů

17 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Biotechnology
 • Přírodní látky a léčiva
6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Technologie vody
5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Letový provoz
 • Management leteckých podniků
 • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
5 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a bezpečnost (Ostrava)
 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Informatics
 • Informatika
 • Information Management
 • System Engineering
 • Systémové inženýrství
6 programů