Informatika

63 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematická lingvistika

a dalších 19 programů

25 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika ve vzdělávání
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Programování a vývoj aplikací
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 5 programů

12 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Informační média a služby
 • Informační systémy a technologie
 • Information Systems Management
 • Kognitivní informatika
 • Podniková informatika
 • Znalostní a webové technologie
8 programů

Unicorn College

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • ICT Project Management
 • Informační technologie
 • Information Technologies
 • Management ICT projektů
 • Softwarové inženýrství a big data
6 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
1 program

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • MSc Computing
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Inteligentní komunikace člověk-stroj
 • Kybernetika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Kybernetika a řídící technika
 • Počítačová grafika

a dalších 7 programů

15 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Informační a komunikační technologie v lékařství
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Economic Informatics (EN)
 • Ekonomická informatika
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Information and Communication Management (EN)
 • Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
4 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Finanční správa
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Informační a bezpečnostní systémy

a další 4 programy

9 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics
 • Informační a řídicí technologie
 • Informační a řídicí technologie (EN)
 • Informační technologie
 • Informační technologie (EN)

a dalších 8 programů

15 programů