Informatika

62 škol a fakult

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Evropská akademie vzdělávání SE

 • MBA - Realitní makléř a řízení týmu
 • MSc. - Management in IT
 • MSc. - Management v IT
3 programy

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 14 programů

17 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatics (EN)
 • Informatika
 • System Engineering and Informatics (EN)

a další 2 programy

5 programů

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná informatika – specializace: Podniková informatika
 • Aplikovaná informatika – specializace: Softwarové inženýrství
 • Podniková informatika
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
 • Měřicí a výpočetní technika
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Administrace IS/ICT
 • Automatizace řízení a informatika
 • Open Informatics (EN)
 • Otevřená informatika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika – Data science pro business
 • Applied Informatics (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Management kvality a řízení průmyslových systémů - Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
1 program

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemická kybernetika
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Měření a zpracování signálů v chemii
 • Senzorika a kybernetika v chemii
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Electronics and Information Technologies (Double Degree - EN)
 • Electronics and Information Technologies (EN)
 • Space Applications (EN)
4 programy

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Manažerská informatika
2 programy

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Automatizační a přístrojová technika (EN)
 • Robotika a výrobní technika
4 programy