Informatika

23 škol a fakult

Chcete získat americký i český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Unicorn Vysoká škola

 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Software Development (EN)
 • Softwarové inženýrství a big data
 • Softwarový vývoj
4 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Data a analytika pro business

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost a informační technologie
 • Computer Science (EN)
 • Computer Security (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Artificial Intelligence
 • Computational linguistics
 • Computational Mathematics

a dalších 27 programů

30 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Aplikovaná informatika v podnikání
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Bezpečnostní management
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Informační management

a dalších 5 programů

8 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • MSc Computing
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika
 • Aplikovaná geografie se specializací Sociální geografie a geoinformatika
 • Bioinformatika
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
1 program

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Měření a zpracování signálů v chemii
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
1 program

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Computer Information Systems
 • Computer Science
 • Emerging Media and Technologies
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatics (EN)
 • Informatika
 • System Engineering and Informatics (EN)

a další 2 programy

5 programů

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Datové vědy
 • Informatika a počítačové vědy
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 13 programů

16 programů