Informatika

26 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika ve veřejné správě
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Automatické řízení a informatika
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Information Management (EN)
 • System Engineering (EN)

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Systems Engineering and Informatics (EN)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
2 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
1 program