Informatika

28 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika / Computer Science
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 
 • Kybernetika a robotika / Cybernetics and Robotics

a další 2 programy

5 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational linguistics
 • Matematická lingvistika
 • Software Systems

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informatics in Public Administration (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - Informatika ve veřejné správě
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a další 3 programy

6 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Inteligentní systémy
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
2 programy