Informatika

29 škol a fakult

🤖 Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika / Computer Science
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering
 • Kybernetika a robotika / Cybernetics and Robotics

a další 2 programy

5 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Computational linguistics
 • Matematická lingvistika
 • Software Systems

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informatics in Public Administration (EN)
 • Informatika ve veřejné správě
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Electronics and Information Technologies (Double Degree - EN)
 • Electronics and Information Technologies (EN)
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informační a znalostní management
 • Information and Knowledge Management (EN)
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Hudební teorie a pedagogika
2 programy