Informatika

30 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika / Computer Science
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering
 • Kybernetika a robotika / Cybernetics and Robotics

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky
 • Informatika – specializace Fundamenty informatiky (EN)
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů
 • Informatika – specializace Technologie a metodologie počítačových systémů (EN)
4 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Bioinformatics and computational biology
 • Bioinformatika a výpočetní biologie
 • Computational linguistics

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
 • Elektrotechnika a informační technologie
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • System Engineering and Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informatics in Public Administration (EN)
 • Informatika ve veřejné správě
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Electronics and Communication Technologies (EN)
 • Electronics and Information Technologies (Double Degree - EN)
 • Electronics and Information Technologies (EN)
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informační a znalostní management
 • Information and Knowledge Management (EN)
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Automatické řízení a informatika (EN)
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
1 program