Technika a informatika

101 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Logistické technologie
 • Pozemní stavby
 • Strojírenství
 • Technologie dopravy a přepravy
5 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika ve vzdělávání
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Programování a vývoj aplikací
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 5 programů

12 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Diagnostika a design elektrických zařízení
 • Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika
 • Elektroenergetika
 • Elektroenergetika (EN)
 • Elektronika
 • Elektronika (EN)
 • Elektronika a aplikovaná informatika

a dalších 8 programů

16 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Budovy a prostředí
 • Building Structures
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Geodezie a kartografie
 • Integrální bezpečnost staveb
 • Inteligentní budovy
 • Inženýrství životního prostředí

a dalších 13 programů

21 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Diskrétní modely a algoritmy
 • Diskrétní modely a algoritmy (EN)
 • Informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Jaderná a subjaderná fyzika
 • Jaderná fyzika
 • Jaderná fyzika (EN)
 • Matematická lingvistika

a dalších 19 programů

27 programů

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • MSc Computing
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
8 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství

a dalších 5 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Anorganické materiály
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Engineering of Energetics Materials (EN)
 • Environmentální inženýrství

a dalších 27 programů

34 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics
 • Informační média a služby
 • Informační systémy a technologie
 • Information Systems Management
 • Kognitivní informatika
 • Podniková informatika
 • Znalostní a webové technologie
8 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Dynamika konstrukcí a mechatronika
 • Informační systémy
 • Informatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Inteligentní komunikace člověk-stroj
 • Kybernetika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Kybernetika a řídící technika

a dalších 11 programů

19 programů

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Biomedicínský technik

a dalších 6 programů

13 programů