Technika a informatika

100 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
1 program

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní systémy a technika (EN)
 • Inteligentní dopravní systémy

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architecture and Urbanism
 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarné uměni
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
4 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Applied Sciences in Engineering
 • Environmental Engineering

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Applied Mechanics
 • Automobilové inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomedical Informatics (EN)
 • Biomedicínská informatika
 • Imaging Methods in Medicine (EN)

a další 3 programy

6 programů

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Medical Biophysics (EN)
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatické řízení
 • Automatizace

a dalších 6 programů

9 programů

Lékařská fakulta

 • Imaging Methods (EN)
 • Zobrazovací metody
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika - specializace Počítačové systémy a technologie
 • Aplikovaná informatika - specializace Vývoj software
 • Bioinformatika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta architektury

 • Architecture and Urbanism (EN)
 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus - Architektura
 • Architektura a urbanismus - Urbanismus
4 programy

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Computer Science and Engineering (EN)
 • Cybernetics (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky a digitálních technologií
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematická gramotnost ve vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Kloknerův ústav

 • Nauka o materiálech, diagnostika a spolehlivost konstrukcí ve stavebnictví
1 program