Technika a informatika

20 škol a fakult

❗️ Fakulta sociálních studií MU mění přijímačky! Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích
 • Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta informatiky

 • Digitální lingvistika
 • Informatika - specializace Bioinformatika a systémová biologie
 • Informatika - specializace Grafický design

a dalších 22 programů

25 programů

AMBIS vysoká škola, a.s.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Biomedical Sciences (EN)
 • Biomedicínské vědy

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Materiálové inženýrství dřeva
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Administrace IS/ICT
 • Automatizace řízení a informatika
 • Open Informatics (EN)
 • Otevřená informatika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Bojová a speciální vozidla
 • Elektronický průzkum
 • Informační technologie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Manažerská informatika
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Aerospace Technology (EN)
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná matematika

a dalších 39 programů

42 programů

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnost a obrana
 • Důstojník štábu vzdušných sil
 • Management informačních zdrojů

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta sociálních studií

 • Politics, Media, and Communication (EN)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Technické znalectví a oceňování
 • Zemědělské stavby a technologická zařízení
3 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Architektura pozemních staveb
 • Building Constructions

a dalších 21 programů

24 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
3 programy

Fakulta architektury

 • Architecture and Urbanism (EN)
 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus - Architektura
 • Architektura a urbanismus - Urbanismus
4 programy

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy

a dalších 25 programů

28 programů