Technika a informatika

22 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika (EN)
 • Informatika ve vzdělávání
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Programování a vývoj aplikací
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 5 programů

12 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika
 • Economic Informatics (EN)
 • Ekonomická informatika
3 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání
 • Audio inženýrství: Zvuková technika
 • Automation and Measurement (EN)
 • Automatizační a měřicí technika

a dalších 36 programů

41 programů

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Manažerská informatika
2 programy

Institut celoživotního vzdělávání

 • Technické znalectví a expertní inženýrství
 • Technické znalectví a pojišťovnictví
2 programy

Agronomická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Provoz techniky
2 programy

Lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Biomedicínské vědy
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé materiály (EN)
 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)
4 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Důstojník štábu vzdušných sil
 • Velitel dělostřeleckých jednotek
 • Velitel chemických jednotek
 • Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
 • Velitel průzkumných jednotek
 • Velitel ženijních jednotek
 • Vojenská doprava
7 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Automatizované systémy velení a řízení
 • Bojová a speciální vozidla
 • Elektronický průzkum
 • Informační technologie
 • Komunikační a informační systémy
 • Komunikační a informační technologie
 • Komunikační technologie

a dalších 17 programů

24 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Architektura pozemních staveb
 • Building Constructions
 • Civil Engineering Management
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Geodézie a kartografie
 • Konstrukce a dopravní stavby

a dalších 9 programů

16 programů

Fakulta architektury

 • Architektura
 • Urban design
 • Urbanismus
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie makromolekulárních materiálů
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie životního prostředí

a dalších 7 programů

14 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy
 • Informační technologie
 • Inteligentní systémy
 • Management a informační technologie
 • Matematické metody v informačních technologiích

a dalších 6 programů

13 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automobilní a dopravní inženýrství
 • Energetické inženýrství
 • Energetika, procesy a životní prostředí
 • Fluidní inženýrství
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Industrial Engineering (EN)

a dalších 27 programů

34 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Řízení rizik ekonomických systémů
 • Řízení rizik technických systémů
4 programy