Technika a informatika

Nalezli jsme 20 škol

Má vůbec MBA studium nějaký přínos? Zjistěte to přímo od absolventů!
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bezpečnost informačních technologií  Bioinformatika  Informační systémy  Informatika  Informatika (EN)  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Informatika ve veřejné správě  Matematická informatika   a dalších 15 oborů

Fakulta informatiky

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Automatizace řízení a informatika  Econimic Informatics  Ekonomická informatika

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Informační management  Manažerská informatika  MSc in Business and Informatics

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architektura a rozvoj sídel  Architektura pozemních staveb  Building Constructions  Civil Engineering Management  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Konstrukce a dopravní stavby   a dalších 9 oborů

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Chemoinformatika a bioinformatika  Materiálová chemie  Pokročilé materiály  Pokročilé materiály (EN)  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie  Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Ochrana obyvatelstva  Řízení a použití ozbrojených sil  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Automatizované systémy velení a řízení  Bojová a speciální vozidla  Dopravní stroje a zařízení  Elektronické systémy a zařízení  Komunikační a informační systémy  Komunikační a informační technologie  Letecká a raketová technika   a dalších 11 oborů

Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Architecture  Architektura  Urban design  Urbanismus

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Biotechnologie  Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Angličtina v elektrotechnice a informatice  Audio inženýrství  Audioengineering  Automation and Measurement  Automatizační a měřicí technika  Biomedical and Ecological Engineering  Biomedical Electronics and Biocybernetics   a dalších 33 oborů

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Bezpečnost informačních technologií  Bioinformatika a biocomputing  Informační systémy  Informační technologie  Inteligentní systémy  Management a informační technologie  Matematické metody v informačních technologiích   a další 4 obory

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika a řízení  Automobilní a dopravní inženýrství  Energetické inženýrství  Energetika, procesy a životní prostředí  Fluidní inženýrství  Fyzikální inženýrství a nanotechnologie  Industrial Engineering   a dalších 24 oborů

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Expertní inženýrství v dopravě  Realitní inženýrství  Řízení rizik elektrotechnických zařízení  Řízení rizik chemických technologií  Řízení rizik stavebních konstrukcí  Řízení rizik strojních zařízení  Řízení rizik v informačních systémech

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Praha 5, Brno - Medlánky

Obory: Ekonomika a management - specializace Informační technologie a management