Technika a informatika

83 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektronika a telekomunikace
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnika a energetika
 • Komerční elektrotechnika
5 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Pozemní stavby
 • Strojírenství
 • Technologie dopravy a přepravy
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika ve vzdělávání
 • Programování a vývoj aplikací
3 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Building Structures
 • Geodezie a kartografie
 • Stavební inženýrství
 • Stavitelství
5 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Matematika pro informační technologie
 • Obecná informatika
 • Obecná informatika (EN)

a další 2 programy

8 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla
 • Dopravní stavitelství
 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě

a další 2 programy

7 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganické materiály
 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemie a technická chemie
 • Polygrafie
 • Polymerní materiály a kompozity
 • Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informační média a služby
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Informatika
 • Inteligentní komunikace člověk-stroj
 • Kybernetika a řídící technika
 • Počítačové řízení strojů a procesů
 • Stavitelství
 • Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci
 • Územní plánování
 • Výpočetní technika
9 programů

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)
 • Informační a komunikační technologie v lékařství
 • Optika a optometrie
 • Plánování a řízení krizových situací
6 programů

Ekonomická fakulta

 • Information and Communication Management (EN)
 • Manažerská informatika
2 programy