Technika a informatika

83 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Pozemní stavby
 • Strojírenství
 • Technologie a řízení dopravy
4 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Building Structures
 • Geodezie a kartografie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika
 • Informatika ve vzdělávání
 • Programování a vývoj aplikací
3 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektronika a telekomunikace
 • Elektrotechnika

a další 2 programy

5 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 5 programů

8 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management, marketing a logistika
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganické materiály
 • Farmakochemie a medicinální materiály

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informační média a služby
2 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Informatika
 • Inteligentní komunikace člověk-stroj

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatics (Bioinformatika)
 • Biomedicíncká laboratorní technika

a další 2 programy

5 programů