Technika a informatika

Nalezli jsme 82 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, který o Vás stojí! Prozkoumat!
TIP

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi  Počítačové systémy

TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building Structures  Geodézie, kartografie a geoinformatika  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce a dopravní stavby  Konstrukce pozemních staveb  Management a ekonomika ve stavebnictví   a další 4 obory

Fakulta stavební
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektronika a telekomunikace  Elektrotechnika a energetika  Komerční elektrotechnika

Fakulta elektrotechnická
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bioinformatika  Informatika a druhý obor (dvouoborové)  Informatika ve veřejné správě  Matematická informatika  Paralelní a distribuované systémy  Počítačová grafika a zpracování obrazu   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky
TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Konstrukce staveb  Pozemní stavby  Strojírenství  Technologie dopravy a přepravy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Informatika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)  Matematika pro informační technologie  Obecná informatika  Obecná informatika (EN)  Programování a softwarové systémy  Softwarové a datové inženýrství

Matematicko-fyzikální fakulta

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Dopravní stavitelství  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě   a další 2 obory

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganické materiály  Farmakochemie a medicinální materiály  Hodnocení a analýza potravin  Chemie a technická chemie  Polygrafie  Polymerní materiály a kompozity  Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační média a služby

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Informační systémy  Informatika  Inteligentní komunikace člověk-stroj  Kybernetika a řídící technika  Počítačové modelování  Počítačové řízení strojů a procesů  Stavitelství  Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci   a další 2 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Biomedicínský technik (EN)  Informační a komunikační technologie v lékařství  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Information and Communication Management  Manažerská informatika

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Textilní technologie, materiály a nanomateriály  Výroba oděvů a management obchodu s oděvy

Fakulta textilní

Unicorn College

Praha 3

Obory: ICT Project Management  Informační technologie  Information Technologies  Management ICT projektů