Technika a informatika

85 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace informatiky v přírodních vědách
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Strojní inženýrství (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (dvouoborové)
 • Laboratorní a medicínská biologie
 • Měřicí a výpočetní technika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta textilní

 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály - Netkané textilie a nanovlákna
 • Textilní technologie, materiály a nanomateriály - Projektování a tvorba textilií
 • Výroba oděvů a a technické konfekce
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika pro vzdělávání
 • Počítačové modelování ve vědě a technice
4 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní management a marketing
 • Dopravní stavby
 • Elektrická trakce a elektromobilita

a další 4 programy

7 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatics in Public Administration (EN)
2 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Environmentální technologie
 • Chemické a environmentální inženýrství
 • Inovace a design zdravotnických prostředků

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Aplikovaná mechanika
 • Aplikované vědy a technologie

a dalších 16 programů

19 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Mining of Mineral Resources (EN)
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Chemická kybernetika
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
4 programy

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů

a dalších 5 programů

8 programů