Chemické technologie

21 škol a fakult

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš ještě přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Chemická metalurgie (EN)
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 20 programů

23 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Mining of Mineral Resources (EN)
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering

a dalších 8 programů

11 programů

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální geoinformatika
 • Obnova krajiny
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Datové inženýrství v chemii

a další 2 programy

5 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální inženýrství materiálů
 • Jaderná chemie
4 programy

Fakulta strojní

 • Strojírenské materiály a technologie
 • Strojírenské technologie a materiály
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Environmental Chemistry and Technology (EN)

a dalších 28 programů

31 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
2 programy