Chemické technologie

Nalezli jsme 21 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analýza biologických materiálů  Anorganická technologie  Anorganické materiály  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství   a dalších 23 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Analytická chemie životního prostředí a toxikologie  Aplikované nanotechnologie  Applied nanotechnology (EN)

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Chemie potravin a bioaktivních látek  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů   a dalších 14 oborů

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie a jakostní inženýrství  Chemické inženýrství a bioinženýrství  Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická technologie  Anorganické nekovové materiály  Chemie a chemické technologie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Chemie a technologie materiálů  Chemie materiálů pro automobilový průmysl   a dalších 18 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Biochemie a biotechnologie  Biotechnologie  Biotechnologie léčiv  Biotechnology  Laboratorní metody a příprava léčivých přípravků

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Environmental Chemistry and Technology  Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí   a další 2 obory

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie pevné fáze  Chemie  Chemie (dvouoborové)

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Materiálová chemie

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmaceutická a sociální technologie  Farmaceutická technologie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Materiálová chemie  Nanomateriálová chemie  Nanotechnologie

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Chemická metalurgie  Chemické a enviromentální inženýrství  Chemie a technologie ochrany prostředí  Materiálové vědy a inženýrství  Materiály a technologie pro automobilový průmysl  Metalurgická technologie   a dalších 10 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace technologických procesů  Environmentální inženýrství  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields  Minerální biotechnologie  Technologie a hospodaření s vodou  Technologie a hospodaření s vodou   a dalších 5 oborů

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Biotechnologie  Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie pro medicínské aplikace  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů   a dalších 5 oborů

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Řízení rizik chemických technologií

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Termomechanika a mechanika tekutin