Chemické technologie

21 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Anorganické materiály
 • Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
 • Environmental Engineering
 • Environmentální inženýrství

a dalších 23 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
3 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Inženýrství polymerů

a dalších 14 programů

20 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
4 programy

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická technologie
 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Chemie a technologie materiálů
 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl *

a dalších 8 programů

15 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Biotechnology
 • Přírodní látky a léčiva
6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Technologie vody
5 programů

Fakulta strojní

 • Inženýrství speciálních technologií a materiálů
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Chemie
 • Chemie (dvouoborové)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická a sociální technologie
 • Farmaceutická technologie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Chemické a enviromentální inženýrství
 • Chemie a technologie ochrany prostředí
 • Materiálové vědy a inženýrství
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Metalurgická technologie

a dalších 10 programů

16 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Automatizace technologických procesů
 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Minerální biotechnologie
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 5 programů

11 programů

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Fyzikální chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie makromolekulárních materiálů
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie životního prostředí
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a dalších 5 programů

12 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Řízení rizik chemických technologií
1 program