Chemické technologie

19 škol a fakult

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická technologie
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 15 programů

18 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikované nanotechnologie
 • Applied nanotechnology (EN)
3 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Food Technology (EN)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
4 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Engineering of Special Technologies and Materials (EN)
 • Inženýrství speciálních technologií a materiálů
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Materials Engineering and Engineering Metallurgy (EN)
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Chemie
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
3 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Chemická metalurgie
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 15 programů

18 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemická

 • Biochemická technologie
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie

a dalších 14 programů

17 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy