Chemické technologie

Nalezli jsme 15 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická technologie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů  Nástroje a procesy   a dalších 11 oborů

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická technologie  Anorganické nekovové materiály  Chemie a chemické technologie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Chemie a technologie materiálů  Kovové materiály  Léčiva a biomateriály  Materiálové inženýrství   a dalších 6 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí  Technologie vody

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmaceutická a sociální technologie

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Chemická metalurgie  Materiálové vědy a inženýrství  Metalurgická technologie  Moderní metalurgické technologie  Procesní inženýrství  Progresivní technické materiály  Tepelná technika a keramické materiály  Tepelná technika a paliva v průmyslu

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace technologických procesů  Environmentální inženýrství  Technologie a hospodaření s vodou  Technologie a hospodaření s vodou  Těžba nerostných surovin a jejich využívání  Trhací práce v hornickém inženýrství   a další 3 obory

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Biotechnologie  Fyzikální chemie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  Macromolecular Chemistry   a další 4 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Termomechanika a mechanika tekutin