Chemické technologie

14 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)
 • Environmentální inženýrství
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie (EN)
 • Chemické inženýrství
 • Chemické inženýrství (EN)

a dalších 8 programů

16 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Food Technology
 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Inženýrství polymerů
 • Nástroje a procesy

a dalších 11 programů

17 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická technologie
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Léčiva a biomateriály
 • Materiálové inženýrství
 • Metalurgie
 • Organická technologie
6 programů

Fakulta strojní

 • Engineering of Special Technologies and Materials
 • Inženýrství speciálních technologií a materiálů
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Materials Engineering and Engineering Metallurgy
4 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Materiálové vědy a inženýrství
 • Metalurgická technologie
 • Moderní metalurgické technologie
 • Procesní inženýrství
 • Progresivní technické materiály
 • Tepelná technika a keramické materiály
 • Tepelná technika a paliva v průmyslu
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Automatizace technologických procesů
 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Trhací práce v hornickém inženýrství

a další 3 programy

9 programů

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Food Science (EN)
 • Fyzikální chemie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie makromolekulárních materiálů
 • Chemie životního prostředí
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a dalších 6 programů

13 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.