Chemické technologie

14 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganické materiály
 • Farmakochemie a medicinální materiály
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemie a technická chemie
 • Polygrafie
 • Polymerní materiály a kompozity
 • Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie a technologie potravin
 • Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Materiálové inženýrství
 • Polymerní materiály a technologie

a další 3 programy

8 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
2 programy

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemie a technologie materiálů
 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví
6 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
2 programy

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemie a technologie ochrany prostředí
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Moderní metalurgické technologie
 • Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
 • Progresivní technické materiály
 • Recyklace materiálů
 • Tepelná technika a keramické materiály
7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Trhací práce v hornickém inženýrství
 • Úprava surovin a recyklace
 • Zpracování a zneškodňování odpadů
6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 • Potravinářská chemie
 • Spotřební chemie
5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.