Chemické technologie

14 škol a fakult

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganické materiály
 • Farmakochemie a medicinální materiály

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemie a technologie materiálů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Gastronomické technologie
 • Chemie a analýza potravin

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
2 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
2 programy

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemie a technologie ochrany prostředí
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl
 • Moderní metalurgické technologie

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Biotechnologie
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.