Chemické technologie

Nalezli jsme 14 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganické materiály  Farmakochemie a medicinální materiály  Hodnocení a analýza potravin  Chemie a technická chemie  Polygrafie  Polymerní materiály a kompozity  Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie a technologie potravin  Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků  Inženýrství ochrany životního prostředí  Materiálové inženýrství  Polymerní materiály a technologie   a další 3 obory

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemie a chemické technologie  Chemie a technologie materiálů  Chemie materiálů pro automobilový průmysl  Chemistry and Technology (Specialization in Chemistry, Technology and Material)   a dalších 6 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie životního prostředí  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie a technologie paliv a prostředí  Chemistry and Technology (Specialization in Environmental Chemistry and Technology)

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Chemie  Chemie (dvouoborové)

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | testy

Obory: Nanomateriálová chemie  Nanotechnologie

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Chemie a technologie ochrany prostředí  Materiály a technologie pro automobilový průmysl  Moderní metalurgické technologie  Procesní inženýrství a metody kontroly kvality  Progresivní technické materiály  Recyklace materiálů  Tepelná technika a keramické materiály

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Environmentální inženýrství  Technologie a hospodaření s vodou  Těžba nerostných surovin a jejich využívání  Trhací práce v hornickém inženýrství  Úprava surovin a recyklace  Zpracování a zneškodňování odpadů

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Biotechnologie  Chemie a technologie ochrany životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  Potravinářská chemie  Spotřební chemie

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma