Chemické technologie

16 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Engineering of Energetics Materials (EN)
 • Hodnocení a analýza potravin
 • Chemické inženýrství

a dalších 9 programů

15 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Inženýrství polymerů
 • Materiálové inženýrství
 • Polymer Engineering
 • Řízení jakosti
 • Technologie potravin
 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Výrobní inženýrství
9 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Chemistry, Technology and Materials
 • Membrane Materials and Process Engineering
 • Syntéza a výroba léčiv
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
7 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Přírodní látky a léčiva
3 programy

Fakulta strojní

 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Nanotechnologie
2 programy

Fakultu materiálově-technologická

 • Chemické a enviromentální inženýrství
 • Moderní metalurgické technologie
 • Moderní metalurgické technologie (EN)
 • Progresivní technické materiály
 • Progresivní technické materiály (EN)
 • Recyklace materiálů

a další 2 programy

8 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Minerální biotechnologie
 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Těžba nerostných surovin a jejich využívání
 • Trhací práce v hornickém inženýrství

a další 2 programy

8 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
 • Potravinářská chemie a biotechnologie
 • Spotřební chemie
5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.