Chemické technologie

15 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Chemické inženýrství
 • Materiálové technologie a recyklace

a dalších 8 programů

11 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Mining of Mineral Resources

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a technologie materiálů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Chemie potravin a bioaktivních látek

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Data Engineering in Chemistry
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
3 programy

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Biotechnology and Food Science
 • Přírodní látky a léčiva
4 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Sustainability and Environmental Engineering (EN)
 • Technologie vody
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Nanotechnologie
2 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie pro medicínské aplikace
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.