Chemické technologie

Nalezli jsme 13 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Anorganická technologie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství  Chemie a technologie anorganických materiálů   a dalších 5 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Nástroje a procesy  Technologie makromolekulárních látek  Technologie potravin  Technology of Macromolecular Compounds  Tools and Processes

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Anorganická technologie  Chemie a technologie anorganických materiálů  Léčiva a biomateriály  Materiálové inženýrství  Metalurgie  Organická technologie

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Fakulta technologie ochrany prostředí

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Chemické a energetické zpracování paliv  Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova | Hradec Králové | testy

Obory: Farmaceutická a sociální technologie  Farmaceutická technologie

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Chemická metalurgie  Materiálové vědy a inženýrství  Metalurgická technologie  Procesní inženýrství  Tepelná technika a paliva v průmyslu

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace technologických procesů  Úpravnictví

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Obory: Fyzikální chemie  Chemie makromolekulárních materiálů  Chemie životního prostředí  Chemie, technologie a vlastnosti materiálů  Macromolecular Chemistry  Physical Chemistry  Potravinářská chemie

Fakulta strojní

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie  Termomechanika a mechanika tekutin

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma