Chemické technologie

20 škol a fakult

Pokecej s vybranou VŠ na online veletrhu od 26.1.2021. Získej vstupenku ZDARMA

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Anorganická technologie (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Chemická metalurgie
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 21 programů

24 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Mining of Mineral Resources

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemické technologie

 • Chemické technologie
 • Chemie
 • Chemie a chemické technologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Food Technology (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Data Engineering in Chemistry

a další 2 programy

5 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biophysical Chemistry (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení a forenzní analýzy jaderných materiálů
 • Fyzika vysokoteplotního plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální inženýrství materiálů
 • Jaderná chemie
4 programy

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Fakulta strojní

 • Strojírenské technologie a materiály
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Materiálová chemie
 • Nanomateriálová chemie
 • Nanotechnologie
3 programy