Chemické technologie

3 školy a faktuly

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Fakulta materiálově-technologická

  • Environmentální inženýrství
  • Chemická metalurgie
  • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 21 programů

24 programů

Hornicko-geologická fakulta

  • Environmentální inženýrství
  • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
  • Mining of Mineral Resources

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

  • Chemie
  • Chemie (dvouoborová)
  • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)
3 programy