Chemické technologie

4 školy a fakulty

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

  • Analytická chemie pevné fáze
  • Chemie
2 programy

Fakultu materiálově-technologická

  • Chemická metalurgie
  • Chemické a enviromentální inženýrství
  • Chemie a technologie ochrany prostředí

a dalších 13 programů

16 programů

Hornicko-geologická fakulta

  • Automatizace technologických procesů
  • Environmentální inženýrství
  • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields

a dalších 8 programů

11 programů