Chemické technologie

Nalezli jsme 4 školy

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Analytická chemie pevné fáze  Chemie  Chemie (dvouoborové)

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Obory: Chemická metalurgie  Chemické a enviromentální inženýrství  Chemie a technologie ochrany prostředí  Materiálové vědy a inženýrství  Materiály a technologie pro automobilový průmysl  Metalurgická technologie   a dalších 10 oborů

Fakulta hornicko-geologická

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | testy

Obory: Automatizace technologických procesů  Environmentální inženýrství  Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields  Minerální biotechnologie  Technologie a hospodaření s vodou  Technologie a hospodaření s vodou   a dalších 5 oborů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test