Technika a informatika

85 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta stavební

 • Architektura pozemních staveb
 • Civil Engineering (EN)
 • Environmentálně vyspělé budovy

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Chemie
 • Chemie (sdružené studium)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiálové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Letecká doprava

a další 4 programy

7 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
2 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Informační technologie
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizace
 • Informační technologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Biotechnologie a genové inženýrství
 • Informační technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
1 program

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Informatika
 • Kybernetika a řídící technika

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy