Technika a informatika

82 škol a fakult

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektronika a informační technologie
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
 • Výkonové systémy a elektroenergetika
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání
 • Bioinženýrství

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Dynamika konstrukcí a mechatronika
 • Informační systémy

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Budovy a prostředí
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Artificial Intelligence
 • Computational Mathematics
 • Discrete Models and Algorithms

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta informatiky

 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost (EN)
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 6 programů

9 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a další 2 programy

5 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analýza biologických materiálů
 • Anorganická technologie
 • Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektronika
 • Automobilové elektronické systémy
 • Biomedicínské inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Data a analytika pro business
 • Informační systémy a technologie
 • Information Systems Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Projektové a procesní řízení
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Technologie
1 program

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Podniková ekonomika a manažerská informatika
1 program

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedical and Clinical Engineering (EN)
 • Biomedicínská a klinická informatika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Civilní nouzové plánování
4 programy

Fakulta informačních technologií

 • Manažerská informatika
 • Návrh a programování vestavných systémů
 • Počítačová bezpečnost

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Fyzika plazmatu a termojaderné fúze
 • Fyzikální elektronika

a dalších 8 programů

11 programů