Technika a informatika

Nalezli jsme 74 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Budovy a prostředí  Building Structures  Integrální bezpečnost staveb  Inteligentní budovy  Inteligentní budovy (EN)  Inženýrství životního prostředí  Konstrukce a dopravní stavby   a dalších 7 oborů

Fakulta stavební
TIP

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika  Elektroenergetika  Elektronika a aplikovaná informatika  Jaderná elektroenergetika  Komerční elektrotechnika  Průmyslová elektronika a elektromechanika  Telekomunikační a multimediální systémy

Fakulta elektrotechnická
TIP

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Bezpečnost informačních technologií  Bioinformatika  Informační systémy  Paralelní a distribuované systémy  Počítačová grafika  Počítačové sítě a komunikace  Počítačové systémy   a dalších 5 oborů

Fakulta informatiky

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova | Praha 2

Obory: Diskrétní modely a algoritmy  Diskrétní modely a algoritmy (EN)  Jaderná a subjaderná fyzika  Matematická lingvistika  Matematická lingvistika (EN)  Matematika pro informační technologie  Matematika pro informační technologie (EN)   a dalších 11 oborů

Matematicko-fyzikální fakulta

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla  Dopravní prostředky - zaměření Silniční vozidla  Dopravní stavitelství  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě  Technologie a řízení dopravy

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analýza biologických materiálů  Anorganická technologie  Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků  Hodnocení a analýza potravin  Chemické inženýrství  Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů   a dalších 8 oborů

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | testy

Obory: Informační systémy a technologie  Information Systems Management  Kognitivní informatika  Podniková informatika  Znalostní a webové technologie

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Číslicové systémy  Distribuované systémy a počítačové sítě  Dynamika konstrukcí a mechatronika  Finanční informatika a statistika  Informační systémy  Inteligentní počítačové systémy  Kybernetika a řídicí technika   a dalších 8 oborů

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze | Kladno

Obory: Biomedicínská a klinická informatika  Biomedicínský inženýr  Biomedicínský inženýr (EN)  Civilní nouzové plánování  Přístroje a metody pro biomedicínu  Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | testy

Obory: Manažerská informatika

Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Obory: Netkané a nanovlákenné materiály  Oděvní a textilní technologie

Fakulta textilní

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice | testy

Obory: Informatika ve veřejné správě  Pojistné inženýrství  Regional and Information Management  Regionální a informační management

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Automatické řízení a informatika  Informační technologie  Informační technologie (EN)  Integrated Systems in Buildings  Integrované systémy v budovách  Počítačové a komunikační systémy  Učitelství informatiky pro střední školy

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Chemie potravin a bioaktivních látek  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů  Konstrukce technologických zařízení  Materiálové inženýrství  Polymer Engineering  Řízení jakosti  Technologie potravin   a další 2 obory

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Obory: Analytická chemie a jakostní inženýrství  Chemické inženýrství a bioinženýrství  Senzorika a kybernetika v chemii