Technika a informatika

80 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační systémy
 • Umělá inteligence
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika
 • Inženýrská mechanika a automatizace
 • Materiálové inženýrství

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku a řízení
 • Logistika a řízení výroby
2 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Informační technologie
 • Mechatronics (EN)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automobilové inženýrství
 • Innovation and Industrial Engineering

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatické řízení
 • Informační technologie
 • Komunikační a radarové systémy
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika - specializace Počítačové systémy a technologie
 • Aplikovaná informatika - specializace Vývoj software
 • Informatika - specializace Obecná informatika

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta architektury

 • Architecture and Urbanism (EN)
 • Architektura a urbanismus
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná mechanika
 • Distribuované výpočetní systémy
 • Informatika a její specializace

a další 3 programy

6 programů

Architectural Institute in Prague

 • Architecture and urbanism
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
1 program

Fakulta umění a architektury

 • Architecture and Urbanism
 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
3 programy