Technika a informatika

77 škol a fakult

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a další 2 programy

5 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Chemical Industry
 • Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná informatika – specializace: Podniková informatika
 • Aplikovaná informatika – specializace: Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Technické znalectví a oceňování
2 programy

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Datová věda
 • Informační management
 • Information Management (EN)
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Civil Engineering (EN)
 • Environmentálně vyspělé budovy

a dalších 9 programů

12 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační systémy
 • Umělá inteligence
2 programy