Technika a informatika

82 škol a fakult

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automobilní a dopravní inženýrství
 • Biomechanika

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Manažerská informatika
1 program

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Aplikovaná informatika – specializace: Podniková informatika
 • Aplikovaná informatika – specializace: Softwarové inženýrství
2 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní
1 program

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus (EN)
 • Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

a další 2 programy

5 programů

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby
 • Silniční a městská automobilová doprava

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační systémy
 • Umělá inteligence
2 programy