Technika a informatika

80 škol a fakult

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Provozně ekonomická fakulta

 • Open Informatics (EN)
 • Otevřená informatika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Systémové inženýrství a informatika
1 program

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
4 programy

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální geoinformatika
 • Obnova krajiny
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství informatiky pro SŠ
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavby
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a další 4 programy

7 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika – Data science pro business
 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatics in Public Administration (EN)
3 programy

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - BIM inženýring
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemické a environmentální inženýrství - Environmentální inženýrství
 • Chemické a environmentální inženýrství - Chemické inženýrství
 • Chemické a environmentální inženýrství - Metody analýzy pro chemické a environmentální inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Aditivní technologie
 • Aplikovaná mechanika
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 10 programů

13 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Mining of Mineral Resources (EN)
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Datové inženýrství v chemii
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
4 programy

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Přírodní látky a léčiva
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Technologie vody
 • Udržitelnost a oběhové hospodářství
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence
 • Informační systémy a technologie
 • Information Systems Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta VŠO

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta chemická

 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a další 2 programy

5 programů