Technika a informatika

77 škol a fakult

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Provozně ekonomická fakulta

 • Open Informatics (EN)
 • Otevřená informatika
2 programy

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství informatiky pro SŠ
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Elektrická trakce a elektromobilita
 • Provoz a údržba vozidel

a další 2 programy

5 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatics in Public Administration (EN)
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0 (EN)
 • Bezpečnostní management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Environmentální inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - BIM inženýring
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta materiálově-technologická

 • Biomechanické inženýrství
 • Chemické a environmentální inženýrství - Environmentální inženýrství
 • Chemické a environmentální inženýrství - Chemické inženýrství

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 12 programů

15 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Mining of Mineral Resources (EN)
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin
 • Petroleum Engineering

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Datové inženýrství v chemii
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
4 programy

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola obchodní v Praze

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta chemická

 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Environmentální chemie a technologie
 • Chemie a chemické technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aerospace Technology (EN)
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automobilní a dopravní inženýrství

a dalších 22 programů

25 programů