Technika a informatika

103 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 9 programů

15 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Biomechanika
 • Dopravní a transportní technika
 • Dopravní stroje a zařízení
 • Energetické stroje a zařízení
 • Energetika a procesní inženýrství

a dalších 22 programů

29 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomická informatika
 • Elektronické počítače
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatics (Bioinformatika)
 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Mechatronika
 • Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)
5 programů

Agronomická fakulta

 • Automobilová doprava
 • Provoz techniky
2 programy

Lékařská fakulta

 • Bioetika
 • Biomedicínské vědy
 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Lékařská chemie a biochemie
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé materiály (EN)
 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)
4 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Informační technologie
 • Mechatronics (EN)
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
6 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Inovační inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Stavba strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie a materiály
 • Strojní inženýrství
 • Technologie a materiály
 • Výrobní systémy a procesy
8 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Ortotik-protetik
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
8 programů

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
4 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Důstojník štábu vzdušných sil
 • Velitel dělostřeleckých jednotek
 • Velitel chemických jednotek
 • Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
 • Velitel průzkumných jednotek
 • Velitel ženijních jednotek
 • Vojenská doprava
7 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Automatizované systémy velení a řízení
 • Bojová a speciální vozidla
 • Elektronický průzkum
 • Informační technologie
 • Komunikační a informační systémy
 • Komunikační a informační technologie
 • Komunikační technologie

a dalších 17 programů

24 programů