Technika a informatika

100 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
 • Experimentální jaderná a částicová fyzika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 9 programů

15 programů

Fakulta strojní

 • Advanced Powertrains
 • Aplikovaná mechanika
 • Biomechanika
 • Biomechanika a lékařské přístroje
 • Computation and Modelisation/Calculs et Modélisation
 • Design of Vehicles/Architecture des Véhicules
 • Dopravní stroje a zařízení

a dalších 30 programů

37 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomická informatika
 • Elektronické počítače
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání
1 program

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatics (Bioinformatika)
 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Mechatronika
 • Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)
5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemoinformatika a bioinformatika
 • Materiálová chemie
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé materiály (EN)
 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie
 • Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie (EN)
6 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Elektronické informační a řídicí systémy
 • Informační technologie
 • Informatika a logistika
 • Mechatronics
 • Mechatronika
 • Nanomateriály
8 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Inovační inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Materiálové inženýrství
 • Strojírenská technologie
 • Strojírenská technologie a materiály
 • Strojní inženýrství
 • Výrobní systémy a procesy
8 programů

Ústav zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Farmaceutická a sociální technologie
 • Farmaceutická technologie
2 programy

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Ortotik-protetik
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Zobrazovací metody v lékařství (EN)
8 programů

3. lékařská fakulta

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
4 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Důstojník štábu vzdušných sil
 • Velitel chemických jednotek
 • Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
 • Velitel průzkumných jednotek
 • Velitel ženijních jednotek
 • Vojenská doprava
6 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Bojová a speciální vozidla
 • Elektronický průzkum
 • Informační technologie
 • Komunikační a informační technologie
 • Komunikační technologie
 • Kybernetická bezpečnost
 • Letecká radionavigační služba
 • Letecká technika

a dalších 10 programů

18 programů